Logicenters utvecklar en av Nordens största logistikanläggningar för Speed Group.
Hem NYHETER Logicenters utvecklar en av Nordens största logistikanläggningar för Speed Group.

Logicenters utvecklar en av Nordens största logistikanläggningar för Speed Group.

Publicerat av: Redaktionen

Nu ska den nya fastigheten som Logicenters under 2018 uppfört för Speed Groups räkning byggas ut.

Logicenters utvecklar en av Nordens största logistikanläggningar för Speed Group. 2Logistikanläggningen ska bli hela 83 000 kvm och därmed i storlek med 12 fotbollsplaner. Belägen i strategiska Viared blir den miljöklassade anläggningen en av de största i Nordens och ett viktigt projekt för alla involverade parter.

På endast nio månader färdigställde Logicenters en 38 000 kvm stor fastighet för Speed Groups räkning i Viared, strax utanför Borås. I höst inleds arbetet med att expandera byggnaden ordentligt. Hela 45 000 kvm ska tillkomma och resultatet ska tillgodose Speed Groups fortsatta behov av mer logistikyta. Logistikanläggningen kommer att bli en halv kilometer lång, på Prognosgatan med bra skyltläge längs med riksväg 40.

– Det är stort för oss att påbörja utvecklingen av det som i slutändan ska bli vår i särklass största anläggning. Den kommer att bli större än vad Globen är i volym, dessutom i ett av Sveriges bästa logistiklägen. Detta är vår sjätte fastighet i Viared och vi fortsätter att investera här för att vi har en god relation med Borås Stad. De är snabbfotade, framåtsträvande och satsar själva mycket på industriområdet, vilket är viktigt med tanke det fortsatta logistikbehovet, säger Matthias Kettelhoit, Commercial Head, Logicenters.

Tillväxt och miljö i fokus Speed Group är i en tillväxtfas och ska hyra hela logistikanläggningen.

Bolaget uppskattar att fem större kunder kommer att fylla de blivande 83 000 kvm och att cirka 200 arbetstillfällen kan skapas till följd av expansionen. Även miljöaspekten har drivit beslutet. Genom att satsa på en stor anläggning i det logistiknav som Viared utgör minskas interntransporterna. Fastigheten är dessutom miljöklassad utifrån Green Building.

– Varje investering i vårt fastighetsbestånd måste driva både fortsatt tillväxt och miljöperspektiv. Denna fastighet kommer att bli Speed Groups primära logistikanläggning, vilket möjliggörs av ett väletablerat samarbete med såväl Logicenters som Borås Stad. Tillsammans lyckades vi hålla ett pressat tidsschema för första etappen och nu blir det fantastiskt roligt att expandera. Vi har ett positivt arbetsklimat mellan alla parter och tillsammans utvecklar vi något riktigt bra för Borås, säger Peter Nilsson, CEO, Speed Group.

Stora satsningar på industriområdet Viared Utvecklingen med Logicenters och Speed Group är hittills det största projektet Borås Stad jobbat med i Viared. Industriområdet fortsätter växa som logistiknav i Skandinavien och Borås Stad har jobbat aktivt för att underlätta processerna. Nyligen korades kommunen till Årets Klättrare av Sveriges Byggindustrier.

– Vi har jobbat mycket med att förenkla och snabba upp processen för Logicenters vidareutveckling, precis som vi gör med alla projekt. Första etappen gick smidigt och med etapp två blir utvecklingen det största projektet vi arbetat med. Det borgar givetvis för fortsatt god tillväxt med investeringar och arbetstillfällen i framtiden, säger Daniel Göök, Establishment manager, Näringslivsenheten i Borås Stad.

Relaterade Artiklar