Litiums rapport visar höga förväntningar på digital B2B-handel
Hem E-HANDEL Litiums sjätte rapport visar höga förväntningar på digital B2B-handel

Litiums sjätte rapport visar höga förväntningar på digital B2B-handel

Publicerat av: Redaktionen

Rapporten, Nordic Digital Commerce in B2B 2022, är Litiums sjätte rapport som baseras på svar från fler än 900 respondenter, vilket gör den till Nordens största undersökning om hur produktsäljande företag inom tillverkning och handel gör affärer i digitala kanaler.

Några insikter vi tar med oss som visar höga förväntningar på digital B2B-handel:

  • Covid-19-pandemin är en nyckeltrend som drev digital transformation och fick 44 % av företagen att antingen starta eller påskynda sina digitala försäljningsinitiativ.
  • Grossisterna ligger före de andra segmenten, då 91 % nu använder digitala kanaler för försäljning eller försäljningsmöjligheter.
  • 73 % av B2B-företagen som säljer online förutspår att deras webbförsäljning kommer att fortsätta att öka under kommande tre åren. För grossister är siffran så hög som 92 %.
  • 21 % av alla de företag som inte redan i dag har en webbshop planerar att lansera en e-handelslösning inom 3 år.
Nyckeldrivkrafterna

Nyckeldrivkrafterna för digital handel är liknande oberoende av bransch och organisationsstorlek. Målet att förenkla administrationen och effektivisera försäljningen är fortfarande i topp. Detta anses viktigt för att stödja mer agila affärsmodeller och förbättra skalbarheten. Det möjliggör för B2B-företag att få in fler nya kunder utan att öka omkostnader, administration eller lönekostnader.

Digitalisera produktinformation är än mer viktigt för företag som ännu inte har en e-handel. För de som har digital försäljning använder 23 % en PIM-lösning för att visa deras produkter online, antingen som en fristående PIM-applikation eller integrerad i deras e-handelslösning. Fler B2B-företag investerar i PIM för att bättre kunna hantera, berika och presentera vad de erbjuder.

De företag som redan har erfarenhet av onlineförsäljning är mer fokuserade på att möta kundbehov, förbättra deras position, stärka varumärket och erbjuda snabbare leveranser. Kundupplevelsen blir en viktig konkurrensfaktor. Det här drivs av en ökande efterfrågan från B2B-kunder för 24/7 självservice och orderhantering.

“De bästa integrationsmöjligheterna vi ser är att få en 360-gradersvy av våra kunder och ge dem bättre service. Att se till att våra medarbetare alltid har tillgång till rätt information i realtid är nyckeln till det.”

Ansvarig för Kundupplevelse på en tillverkare

Främsta utmaningarna

De företag som ännu inte säljer online har svårigheter att integrera nya digitala kanaler med deras befintliga affärsmodeller. Det kan vara både svårigheter att översätta personlig försäljning och relationer till digitala eller att integrera digital försäljning med deras befintliga affärsstrategi.

Litiums rapport visar höga förväntningar på digital B2B-handel

De B2B-företag som är redo att investera i nya digitala försäljningslösningar måste inse att satsningen är långt mer än att implementera en ny teknisk lösning. Satsningen kräver linjering genom hela organisationen där alla är med och jobbar åt samma håll och bidrar till lösningen för att hantera komplexiteten med B2B-försäljning.

 

 

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar