Kvinnor mer miljövänliga i sina shoppingbeslut
Hem UNDERSÖKNING Kvinnor mer miljövänliga i sina shoppingbeslut

Kvinnor mer miljövänliga i sina shoppingbeslut

Publicerat av: Redaktionen

Att återanvända prylar i stället för att handla nytt är ett steg mot ett mer hållbart samhälle.

En ny undersökning från auktionshuset Metropol visar att var tredje person handlar begagnat av miljövänliga skäl – och kvinnor i dubbelt så stor utsträckning.

Enligt undersökningen, som är riksrepresentativ och gjorts på uppdrag av auktionshuset Metropol, anser 31 procent att handla antikt eller på auktion är mer hållbart och bättre för miljön. Det är framför allt yngre personer och kvinnor (42 procent) som handlar antikt med hänsyn till miljön. Endast 21 procent av männen shoppar av samma anledning.

Nästan hälften (46 procent) av de tillfrågade kvinnorna i undersökningen skulle även kunna tänka sig att köpa presenter begagnat för att minska inverkan på klimatet.

– Att se till att produkter kommer till återanvändning och hålls i cirkulation har blivit allt viktigare i den pågående klimatkrisen. Att först kolla runt och se om det man vill köpa redan finns på andrahandsmarknaden är ett bra tips för att få in mer miljövänliga shoppingrutiner. Här har männen att lära från kvinnorna, säger Jani Andersson, auktionsexpert och vd för Metropol Auktioner.

Männen verkar snarare ta hänsyn till den ekonomiska vinningen av att handla antika prylar. 6 av 10 män (59 procent) anger att de handlar antikt för att man anser det vara mer prisvärt. För kvinnor var motsvarande siffra 46 procent. Fler män anger också att de köper presenter på auktion för att det kostar mindre.

– Det kan tyckas vara lite intressant att männen framförallt ser den ekonomiska vinningen i auktioner men det förvånar mig inte. Eftersom en stor del av klimatvinsten sker i själva användningen av produkter är varje auktionsköp, oavsett anledning, ett miljövänligare alternativ än nyproduktion, fortsätter Jani.

Enligt Naturvårdsverket har en genomsnittlig svensk en klimatpåverkan på åtta ton koldioxid per år. Om vi ska lyckas nå Parisavtalets mål bör det genomsnittliga utsläppet ligga på cirka ett ton. Vidare rapporterar Begagnateffekten.se att blocketanvändare sparar ungefär 746 000 ton koldioxid per år genom att handla begagnat. Detta kan, enligt rapporten, jämföras med om trafiken i Stockholm stod stilla i tio månader.

– Oavsett hur miljövänlig tillverkningen av till exempel en möbel är kommer varje nyproducerad möbel leda till belastning på miljön. Därför är det viktigt att prylar eller kläder som redan är tillverkade används så länge som möjligt. Då blir klimatvinsten som störst, avslutar Jani.

Relaterade Artiklar