Kraftig ökning i antalet affärsresor på Airbnb
Hem NYHETER Kraftig ökning i antalet affärsresor på Airbnb

Kraftig ökning i antalet affärsresor på Airbnb

Publicerat av: Redaktionen

700 000 företag har bokat boende via tjänsten Airbnb for Work – nästan en tredubbling sedan 2017

Kraftig ökning i antalet affärsresor på Airbnb 2Företagstjänsten “Airbnb for Business” lanserades 2014, för att göra det enklare att resa med jobbet utan att mista känslan av hemmets bekvämlighet. Sedan dess har vi sett tydliga förändringar, inte bara i hur människor reser och bor i jobbet, utan även hur de arbetar på affärsresan. För att återspegla dessa förändringar bytte vi nyligen namn på tjänsten till Airbnb for Work, vilket bättre belyser dess unika fördelar för dagens moderna företag.

Men den här historien är mycket med än bara ett namnbyte. Idag delar vi med oss av fakta kring den snabba ökningen av antalet företag som använder Airbnb for Work.

För knappt ett år sedan avslöjade vi att medarbetare från över 250 000 företag runt om i världen hade registrerat sig för att använda Airbnb for Work. Idag, bara ett drygt år senare, har hela 700 000 företag haft anställda som registrerat sig och bokat boende via Airbnb for Work.

Då fler och fler företag registrerar sig på Airbnb for Work, har vi även sett en kraftig ökning i antalet bokningar via tjänsten, som tredubblades både från 2015 till 2016 och från 2016 och 2017.

Utöver den snabba bokningsökningen ser vi även intressanta trender på hur människor reser på jobbet med Airbnb:

• Bleisure (en kombination av affärsresor med fritidsvistelser) – vi fortsätter se att alltfler resenärer stannar en extra helgdag för att utforska de städer de besöker. Över 30 % av Airbnb for Work-bokningarna under det gångna året inkluderar minst en helgnatt.

• “Traditionella” affärsresor – för ett år sedan var den genomsnittliga vistelsen via Airbnb for Work sex nätter eller mer. Idag har siffran sjunkit till fem dagar och det snabbast växande resesegmentet är tre nätter eller mindre. Affärsresenärer använder idag i allt högre grad Airbnb för kortare resor, vilket de kanske hade bokat hotell för tidigare.

• Samarbete – nästan 60 procent av Airbnb for Work-resorna under det senaste året hade fler än en gäst. Av de 60 procent av Airbnb for Work-resor med fler än en gäst hade nästan 40 procent tre eller flera gäster. Affärsteam reser idag oftare tillsammans än tidigare, för att för att knyta tätare kontakter och samarbeta.

• Mobilitet – i bokningarna märks även en tydlig trend av utökade vistelseperioder och omflyttningar. Det kan handla om t ex affärsresor eller träningssessioner som varar under flera veckor, till månads- eller årslånga utlandsprojekt. Under det gångna året har antalet Airbnb for Work-vistelser som varar 14 dagar eller längre nästan tredubblats.

Geografiskt berör Airbnb for Work-resenärer världens alla hörn. 10-topplistan för städerna med flest Airbnb for Work-bokningar under det senaste året ser ut så här:

1. London, 2. Paris, 3. Los Angeles, 4. New York, 5. South Bay, CA (Silicon Valley), 6. Toronto, 7. San Francisco, 8. Boston, 9. Sydney, 10. Washington, D.C

För mer information om Airbnb for Work i Sverige, vänligen klicka här.

Relaterade Artiklar