Köpenhamns flygplats förbättrar passagerarupplevelsen
Hem TEKNIK & IT-LÖSNINGAR Köpenhamns flygplats förbättrar passagerarupplevelsen

Köpenhamns flygplats förbättrar passagerarupplevelsen

Publicerat av: Redaktionen

Köpenhamns flygplats är en av de första flygplatserna som inför EUROCONTROL Network Managers nya datautbytesstandard (iSWIM).

Köpenhamns flygplats förbättrar passagerarupplevelsen 2Amadeus har lett implementeringen, som kommer innebära att mer aktuell och korrekt information om planerade avgångar kan delas med andra flygplatser, vilket kommer bidra till ökad effektivitet i hela det europeiska flygnätet.

Den europeiska flygtrafiken beräknas växa med 1,7% årligen under de närmaste fem åren. Det kommer att sätta stor press på kapaciteten hos europeiska flygplatser, vilket i sin tur kan leda till utmaningar att hålla tider.

Därför är branschövergripande program som Airport Collaborative Decision Making (A-CDM) så viktiga, eftersom de är utformade för att uppnå effektivare flygplatsprocesser och ett närmare samarbete mellan alla inblandade aktörer på flygplatserna. Men även ny teknik, standarder och förbättrat informationsutbyte kan hjälpa flygplatser att bli mer effektiva.

För att uppnå just detta hjälper Amadeus Köpenhamn att bli en av de första flygplatserna att införa den nya standarden från EUROCONTROL Network Manager.

Automatiskt utbyte av digital information

Den nya implementeringen möjliggör för utbyte av information via EUROCONTROL Network Manager (B2B) webbtjänster, som bygger på SWIM-standarder med anslutning som tillhandahålls av Amadeus. Webbtjänsterna möjliggör automatiskt utbyte av digital information som i sin tur kan bidra till att förbättra den europeiska flygtrafiken.

– Punktlighet är ett av resenärernas viktigaste krav och samtidigt en utmaning för branschen, säger Christian Poulsen, CIO & Vice President, Assets & Technology, på Köpenhamns flygplats. Genom att ansluta till de nya B2B-webbtjänsterna från EUROCONTROL Network Managerhjälper vi hela flygplatsens ekosystem att få bättre överblick och enklare planering, då de får tillgång till en 24-timmarsvy av de flyg som avgår från Köpenhamn. Detta gör det lättare att planera och minskar förseningarna, vilket resulterar i en bättre upplevelse för resenärerna.

Den nya anslutningen är inbyggd i Amadeus lösningar för flygplatser och implementerades direkt mellan Amadeus och EUROCONTROL Network Manager, vilket underlättar för flygplatserna från ett IT-perspektiv.

– Det var också väldigt viktigt för oss att implementeringen inte påverkade vår dagliga verksamhet, säger Christian Poulsen. Tack vare Amadeus inbyggda anslutning till EUROCONTROL Network Manager-standarden blev processen mycket enkel.

– Det växande antalet flygningar i Europa sätter press på flygplatsernas dagliga verksamhet, säger Yannick Beunardeau, Head of Airport IT EMEA på Amadeus. Här kan tekniken spela en viktig roll genom att förbättra informationshanteringen inom och mellan flygplatser. Det gör att fler flygningar kan hanteras och att tidtabellerna kan hållas. Vi är mycket nöjda över samarbetet med Köpenhamns flygplats och att detta projekt inneburit att vi kunnat implementera ett gränssnitt som gör det enklare för dem att sköta sin verksamhet.

Relaterade Artiklar