Köpcentrum vinner mark i detaljhandeln
Hem DETALJHANDEL Köpcentrum vinner mark i detaljhandeln

Köpcentrum vinner mark i detaljhandeln

Publicerat av: Redaktionen

Försäljningen i köpcentrum och handelsområden fortsatte den positiva trend som pågått sedan mätningarna började 1988 och tillväxten summerades till 4,0 procent avseende 2016.

Tillväxttakten drivs på av nya köpcentrum som Mall of Scandinavia och Avion Shopping samt av omfattande utbyggnationer av befintliga handelsplatser. Samtidigt kan HUI konstatera att intresset för att etablera ny handelsyta avtar, vilket kan vara ett tecken på avmattning.

Köpcentrum vinner mark i detaljhandeln 2HUI Research har i samarbete med Datscha och Nordic Council of Shopping Centers (NCSC) färdigställt en uppdaterad kartläggning av Sveriges köpcentrum och handelsområden, kallad ”Swedish Shopping Centre Directory” . Kartläggningen visar att försäljningen av detaljhandelsvaror i köpcentrum och handelsområden ökade med 4,0 procent under perioden 2015-2016. Tillväxten drevs på av nya och utbyggda handelsplatser. Räknat i kronor ökade försäljningen med 11 miljarder kronor, vilket motsvarade nära hälften av detaljhandelns totala tillväxt 2016. Köpcentrum och handelsområden stod för nära två femtedelar av detaljhandelns totala försäljning.

– Tillväxten i köpcentrum och handelsområden är starkt kopplad till nyetableringar. Byggtakten har varit hög i Sverige under de senaste åren och många vita fläckar har täckts. En redan hög konkurrens i kombination med en snabbt växande e-handel innebär att vi kan vänta oss en lägre tillväxt framöver, säger Tobias Rönnberg, analytiker på HUI Research.

Den höga byggtakten kommer dock att hålla i sig ett tag till. Fram till och med 2020 planeras det för drygt 1 miljon kvadratmeter ny handel varav hälften redan håller på att byggas. Trots fortsatt tillväxt och planer på mer handelsytor finns det tecken på avmattning. I ett perspektiv som sträcker sig fram till omkring 2025 planeras det för 2,4 miljoner kvadratmeter ny handel. När förra årets kartläggning summerades var motsvarande siffra 2,6 miljoner kvadratmeter. Detta indikerar att marknaden är något försiktigare med att utöka butiksytorna än tidigare. Många detaljhandelskedjor eftersträvar redan idag att minska och effektivisera sina ytor.

Relaterade Artiklar