Klarna riktar sig mot unga konsumenter i ny satsning
Hem BETALLÖSNINGARKLARNA Klarna riktar sig mot unga konsumenter i ny satsning på hållbara betalningar

Klarna riktar sig mot unga konsumenter i ny satsning på hållbara betalningar

Publicerat av: Redaktionen

2021 gjorde Klarna en storsatsning för att sätta en ny standard för hållbara betalningar.

Klarna tog bort avgifter, krediter utan slutdatum och förlängde betaltiden på fakturor.

Som ett resultat av dessa förbättringar har andelen försenade fakturabetalningar på kort tid mer än halverats. Dessutom har Klarnas kunder hittills sparat hundratals miljoner kronor. Nu meddelar Klarna att nästa led i satsningen på hållbara betalningar är riktad mot konsumenter mellan 18-25 år.

Med start idag kommer konsumenter som är mellan 18-25 år, och som för första gången handlar med en kreditprodukt genom Klarna automatiskt få en utbildningsfilm skickad till sig via Klarna-appen och via mail. I filmen beskrivs hur köp på kredit fungerar, vikten av att inte handla för mer än man har råd, och vilka långsiktiga konsekvenser obetalda skulder kan medföra.

Bakgrunden till satsningen är ett stort analysarbete från Klarna, samt en ökad oro från myndigheter över att unga konsumenter skuldsätter sig i tidig ålder, med långvariga konsekvenser som följd. Exempelvis visar statistik från Kronofogden att antalet ärenden bland 18-25-åringar ökat de senaste åren, även om antalet överskuldsatta individer i samma åldersgrupp faktiskt minskat under samma period. En rapport från Finansinspektionen visar att unga konsumenter i lägre utsträckning än andra får allvarliga betalningsproblem kopplade till konsumtionslån, men att de i högre utsträckning än andra grupper får tidiga betalningsproblem, såsom påminnelseavgifter och inkasso. Konsumentverket menar att betalningsproblem bland unga konsumenter delvis beror på en utbredd okunskap om lån, ränta och konsekvenser av att inte betala sina lån i tid.

Klarna menar att bilden av betalningsproblem bland unga konsumenter också behöver nyanseras och breddas. En analys av Klarnas kunder i åldern 18-25 visar att gruppen som helhet blir allt bättre på att betala sina fakturor i tid. Andelen fakturor som fick påminnelseavgift har minskat från 5,8% i Q4 2019, till 3,2% i Q4 2021. Även andelen köp som nådde inkasso går mot lägre nivåer, från 1,2% (Q4 2019) jämfört med dagens lägre andel om 0,9% (Q4 2021). Bakgrunden till minskningen beror delvis på jättesatsningen på hållbara betalningar som Klarna genomförde i höstas. Under 2021 införde Klarna också striktare kriterier i kreditbedömningen av 18-25-åringar.

Klarna riktar sig mot unga konsumenter i ny satsning

“Även om vi ser att svenska Klarna-kunder mellan 18-25 blir allt bättre på att betala sina fakturor i tid så fortsätter vi att ta ett större ansvar för finansiell hälsa bland unga. Vi är särskilt måna om de unga vuxna som handlar med Klarna, och vill underlätta för dem att fatta smarta privatekonomiska beslut. De har ofta mindre erfarenhet av kredit och mindre förståelse för konsekvenserna av att inte betala i tid. Samtidigt är det en grupp som är intresserade av privatekonomi och som använder digitala hjälpmedel, vilket gör det enklare att hålla ordning på fakturor och betalningar”, säger Jesper Eriksson, landschef på Klarna i Sverige.

Ny studie: Unga är mycket intresserade av privatekonomi

I en stor undersökning bland 18-25-åringar i Norden, genomförd av Ungdomsbarometern på uppdrag av Klarna, svarar hela 74% att de är intresserade av privatekonomi. Men trots ett stort intresse upplever många unga att de saknar en del grundläggande kunskaper, och hela 93% tycker att privatekonomi borde ha en självklar plats i skolans läroplan. Ungdomarnas önskemål får stöd från flera håll, bland annat från nationalekonomen och forskaren Mårten Blix som i en rapport från 2021 lyfter fram ökad undervisning i skolan som en av de viktigaste åtgärderna för att minska överskuldsättning i samhället.

Enligt Ungdomsbarometerns undersökning tillskansar sig unga information om privatekonomi till stor del genom sociala medier, vilket förstås kan vara bra men också medföra risker.

“Det är viktigt för banker att hitta ett tilltalssätt som gör unga intresserade och samtidigt vinner deras förtroende. För många unga konsumenter är Klarna första kontakten med kredit och det ligger såklart i vårt intresse att den upplevelsen blir bra. Vi ska bli ännu tydligare i all vår kommunikation, i synnerhet mot den här gruppen, att man alltid ska handla för pengar man har. Väljer man att handla på exempelvis faktura för att få hem varan innan man betalar så ska vi vara tydliga med vad det innebär och vad man som kund bör tänka på”, säger Jesper Eriksson.

Ungdomsbarometerns undersökning visar också att unga anser att tjejer generellt sett har bättre koll på privatekonomi. Denna uppfattning styrks även om man tittar på Klarnas statistik. Tjejer i åldern 18-25 är bättre på att betala sina köp i tid än killar/män i samtliga åldersgrupper, medan killar i åldern 18-25 är den grupp som får högst andel påminnelseavgifter och inkassoärenden.

På sajten Wikipink publicerar Klarna data om ungas betalningsmönster, tillsammans med intervjuer med unga Klarna-kunder som hamnat hos Kronofogden, hela rapporten från Ungdomsbarometern samt ytterligare information för unga konsumenter som vill lära sig mer om vad man ska tänka på när man handlar på kredit.

Relaterade Artiklar