IT-räddningen för små och mellanstora företag är hybridamolnet
Hem TEKNIK & IT-LÖSNINGARIT-LÖSNINGAR IT-räddningen för små och mellanstora företag är hybridamolnet

IT-räddningen för små och mellanstora företag är hybridamolnet

Publicerat av: Redaktionen

Hybridmoln är IT-miljöer som innefattar både publika molnplattformar och privata moln.

Privata moln kan i princip köras var som helst, till exempel i ett eget datacenter, i ett datacenter för ”colocation” eller av en hostingleverantör. Ibland brukar även traditionella IT-miljöer, alltså applikationer och andra resurser i egna datacenter som inte använder molnteknik, bakas in i hybridmiljöer. De traditionella IT-miljöerna kan självklart också hanteras à la colocation eller av hostingföretag.

Det var svaret på frågan ”vad är det?”, vad gäller hybridmoln. En intressantare fråga är ”varför”? Det finns ett flertal generella anledningar att satsa på hybridmoln, som du säkert känner till: flexibilitet, tillgänglighet, skalbarhet, prestanda, möjligheten att utnyttja modern teknik, enklare molnmigreringar och i vissa fall även lägre kostnader.

Equinix undersökning ”2020-21 Global Tech Trends Survey” som publicerades nyligen, med 2 600 IT-beslutsfattare från hela världen, visar att många har förstått de här sakerna. 68 procent av deltagarna vill flytta fler IT-funktioner till molnet och de flesta av dem, två tredjedelar, hoppas åstadkomma det inom de närmaste tolv månaderna.

En stor anledning till intresset för hybridmoln är enklare, och billigare, molnmigreringar. Enligt IDCs rapport ”The Business Value of Hybrid Cloud with VMware” är migreringskostnaden 69 procent lägre med hybridmoln, än med publika molnplattformar.

Extra fördelar

För små och mellanstora företag finns det extra fördelar med hybridmoln som är värda att notera. Med en hybridmiljö som en enhetlig och central plattform för att hantera data blir det enklare för mindre företag att hantera IT-drift med hänsyn till regelefterlevnad, policy och säkerhet, samt att replikera affärskritiska data till molnet. Det här gäller var man än vill lagra data och hur man än vill använda dem. Det blir också enklare att hantera varierande krav på kapacitet.

Eftersom mindre företag oftast inte har stora IT-organisationer är det värdefullt att de IT-miljöer som de använder förenklar att uppfylla kraven som nämns ovan.

Hybridmoln ökar även möjligheterna att köpa IT som tjänst, alltså med löpande kostnader, i stället för att kräva höga initiala investeringar. Det är extra värdefullt för många mindre företag, för vilka det är viktigt att ha koll på kostnader.

Lagom tempo

Hybridmoln erbjuder tack vare sin natur dessutom möjligheter att välja ett lämpligt tempo för molnmigreringar. I stället för att lyfta över alla traditionella applikationer till publika molnplattformar så snabbt som möjligt kan man välja att fortsätta använda äldre lösningar tills det är lämpligt att migrera dem.

För att dra nytta av alla potentiella fördelar behöver små och mellanstora företag så klart smarta strategier för satsningar på hybridmiljö. En viktigt komponent i en sådan strategi är att dra nytta av tjänster för infrastruktur, till exempel servrar och kommunikation, och för tekniska plattformar av olika slag.

Det ligger i sakens natur generellt med molnsatsningar att dra nytta av så många externa tjänster som möjligt. Annars finns det en risk att man inte får de vinster som är fullt möjliga att få.

Av: Johan Arts på Equinix och Lancelot Guo på Alibaba Cloud Intelligence. 

Relaterade Artiklar