Investmentbolaget Nouvago Capital investerar i startup-bolaget Foodflow, vars digitala verktyg kan komma att förändra en hel bransch.

Foodflow har lanserat produkten Stockfiller som automatiserar och förenklar orderflödet för dagligvaruhandeln (DVH) och hotell-, restaurang- och cafébranschen genom att samla och förenkla handel från alla leverantörer som inte hanteras av kedjornas centrallager.

Uppskattningsvis omfattar externa flöden 20-30% av all DVH-försäljning i Sverige; beställningar som tidigare hanterats via telefon, mail eller fax. All orderläggning, fakturering, leverans och uppföljning av externa leverantörer sker nu istället via det digitala verktyget Stockfiller, vilket medför effektivare kommunikation, minskad administration och transparens för alla parter i orderflödet. För ett flertal aktiva leverantörer minskar systemet det administrativa arbetet med mer än 70% – Tid som istället kan läggas på att öka försäljningen. Idag använder mer än 340 matvarubutiker Stockfiller, över 100 av dessa har tillkommit sedan juni 2017.

Det är intressant för oss att investera i ett bolag som kan komma att förändra en bransch. Digitalisering är något vi verkligen brinner för då det skapar möjligheter och verkligen underlättar för företagarna. Att nya butiker och producenter börjar använda sig av oss varje dag visar verkligen att bolaget har en stark produkt som verkligen gör nytta , säger Frank Bonn, VD Nouvago Capital AB.

Jag har valt att investera i Foodflow för att det är en intressant teknisk plattform som är mycket enkel att använda och till stor nytta för många branscher. Det är en kostnadseffektiv lösning för både kunder och leverantörer. Implementationen är snabb och kostnadseffektiv , säger Patrik Rees, Investerare.

Med Stockfiller slipper handlare separat ringa och administrera hundratals externa leverantörer. Vi har istället sett till att samla alla på ett och samma ställer vilket gör det smidigare och billigare att beställa, och därmed förbättrar kontinuiteten i orderflödet överlag. Allt görs nu istället genom ett par enkla knapptryck och eftersom vi integrerar direkt med leverantörens befintliga system är tidsbesparingen enorm för alla parter , säger Jesper Jannesson & Christopher Jonsson, Grundare Foodflow.