Indiska får ny ägare och säkrar fortsatt verksamhet
Hem E-HANDEL Indiska får en ny ägare och säkrar fortsatt verksamhet

Indiska får en ny ägare och säkrar fortsatt verksamhet

Publicerat av: Redaktionen

Indiska 1901 (ett nybildat bolag helägt av Färna Invest AB) har med tillträde idag förvärvat Indiska Magasinets tillgångar från dess konkursbo.

Förvärvet innebär att Indiskas verksamhet är säkrad.

Genom förvärvet får Indiska en finansiellt stark ägare som avser driva verksamheten vidare med oförändrat koncept. Indiskas butiker kommer fortsatt hållas öppna och köp genom e-handel kommer att bli möjligt igen inom kort. Presentkort sålda av Indiska före konkursen kommer fortsatt att gå att handla för. Indiska välkomnar nya och gamla kunder i butikerna och på nätet och tackar för stöd under den senast tiden.

”Med en ny, finansiellt stark ägare, kan Indiska blicka framåt och fokusera på att ge kunderna tillgång till det fina sortimentet. Särskilt inspirerande ska det bli att snart få ut Indiskas jul- och nyårskollektion i butikerna. Den våg av värme Indiska har mötts av från lojala kunder under den här turbulenta tiden och den lojalitet och kämpaglöd Indiskas medarbetare har visat upp gör att vi ser med tillförsikt på framtiden.” säger Eva Kaijser, tillförordnad VD på Indiska.

Indiska får ny ägare och säkrar fortsatt verksamhet”Indiskas kärnaffär har utvecklats väl under 2022 med en ökning av butiksförsäljningen under året med 20 procent och en kraftig tillväxt inom e-handeln med 40 procent. Med en stärkt finansiell situation är jag förvissad om att leverantörer och samarbetspartners kommer att känna ökad stabilitet i relationen till Indiska. Det kommer också ge Indiskas engagerade och kunniga medarbetare arbetsro. Sammantaget bedömer jag att det ger Indiska förutsättningar för en fortsatt tillväxtresa.” säger Gerald Engström på Färna Invest.

Relaterade Artiklar