Hem NYHETER ICA och SoftOne förlänger avtalet runt SaaS-tjänsten SoftOne GO för ICA-handlarna

ICA och SoftOne förlänger avtalet runt SaaS-tjänsten SoftOne GO för ICA-handlarna

Publicerat av: Redaktionen

Ramavtalet mellan ICA Sverige och SoftOne Group har förnyats och förlängts för ytterligare en treårsperiod avseende molntjänsten SoftOne GO Tid, Schema och Bemanning.

ICA och SoftOne förlänger avtalet runt SaaS-tjänsten SoftOne GO för ICA-handlarna 3Avtalet tecknades ursprungligen 2016.

Nära samarbete sedan 2003
I slutet av 2016 tecknade SoftOne AB (publ) och ICA Sverige AB ett ramavtal för att erbjuda ICA-handlarna en komplett HR-molntjänst med funktionalitet för Schema, Tid och Bemanning.

Syftet var att förse Handlarna med ett modernt och effektivt verktyg för arbetsledning som ökar kontrollen, minskar administration och genomgående ökar effektiviteten. Samtliga medarbetare i butiken nyttjar SoftOnes rollbaserade mobilapplikation som riktar sig till såväl chefer som till anställda. Nu förlängs avtalet med 3 år.

Redan 2003 tecknade ICA ett ramavtal med SoftOne avseende Ekonomi för de större ICA butikerna som önskar ett eget affärssystem anpassat efter ICA:s krav gällande bland annat bruttovinstredovisning, integrationer med kassasystem gällande dagskassafiler och kundfakturering samt onlinefakturering.

“Vi är glada över vårt nära samarbete med ICA, såväl centralt som med ICA Butikskonsult och ICA-handlarna. ICA är en föregångare som har kommit långt i sin digitalisering. Nu ska vi utveckla samarbetet vidare och föra ut vinsterna till fler butiker i form av en effektiviserad planering med bl.a. sänkta kostnader och ökad arbetstillfredställelse”, säger Håkan Lord, CEO på SoftOne® Group.

25% marknadsandel inom dagligvaruhandeln

SoftOne har under en längre tid satsat på lösningar för dagligvaruhandeln och har idag cirka 25% marknadsandel. Antalet ICA-handlare som nyttjar molntjänsten SoftOne GO ökar löpande och uppgår till över 300 butiker. Ytterligare ett hundratal butiker nyttjar SoftOnes Client Server-affärssystem som uppgraderas stegvis till molntjänsten.

Ett nära partnerskap ligger till grund för branschanpassad utveckling
Molntjänsten SoftOne GO har vidareutvecklats i nära samarbete med ICA Sverige och olika referensgrupper med ICA-butiker, för att löpande utveckla en systemlösning i teknisk framkant.

En milstolpe i samarbetet mellan SoftOne och ICA är utrullningen av Bemanningsoptimering där bland annat kassafrekvenser och leveranser skapar underlag för behovsplanering och schemaläggning. Själva optimeringen bygger på en kartläggning av butikens leveranser, aktiviteter, med mera, kombinerat med bland annat personalens önskemål, kompetenser, arbetstidsregler för att utifrån dessa förutsättningar skapa det optimala schemat.

Med SoftOne GO kan butikerna arbeta såväl operativt som taktiskt och strategiskt med sin personalplanering. SoftOne lanserade scenarioplanering för de strategiska behoven gällande planering av säsongvariationer till följd av identifierade behov ute hos butikerna. Budget och nyckeltal kan följas i schemaplaneringen grafiskt, vilket är andra exempel på funktioner som skapar stora värden för ICA butikerna.

Relaterade Artiklar