I spåren av en ökad e-handel
Hem E-HANDEL I spåren av en ökad e-handel

I spåren av en ökad e-handel

Publicerat av: Redaktionen

Enligt Industrifaktas prognos beräknas ny- och tillbyggnadsinvesteringar inom privata lokaler, där detaljhandeln ingår, minska under perioden 2018-2020 med drygt 20 procent.

I spåren av en ökad e-handel 2Utvecklingen ligger i linje med den förväntade konjunkturen som tillsammans med E-handelns framfart gör att framtiden för vissa typer av detaljhandelslokaler ser dyster ut. Framförallt är det sällanköpshandeln som blir lidande. Men det finns undantag och dagligvaruhandeln beräknas inte drabbas på samma sätt. Vi är dessutom en växande befolkning vilket ger underlag för en ökad konsumtion. I Industrifaktas prognos bedöms detalj- och servicelokaler framöver bli mer upplevelsebaserade. Detta innebär i praktiken att vi kommer att se mer showrooms, pop-up butiker, café och restauranger samt annan servicebaserad verksamhet som vi inte kan ta del av på samma sätt via nätet. Som en konsekvens av den förväntade nedgången inom sällanköpshandeln i fysisk butik uppskattar Industrifakta att lokalkontrakten framöver blir kortare och att omflyttningen mellan lokaler ökar på en osäker marknad. Något som i sin tur innebär att ombyggnad av lokaler mellan olika verksamheter kommer öka.

Relaterade Artiklar