Hur finansieringsföretag behöver anpassa sig till nya konsumentbeteenden och digitalisering
Hem NYHETER Hur finansieringsföretag behöver anpassa sig till nya konsumentbeteenden och digitalisering

Hur finansieringsföretag behöver anpassa sig till nya konsumentbeteenden och digitalisering

Publicerat av: Redaktionen

Idag släpper Instantor, det svenska FinTechbolaget som gör finansiella beslut enklare, en ny eBok.

Hur finansieringsföretag behöver anpassa sig till nya konsumentbeteenden och digitalisering 2eBoken tittar på varför konsumenter i så stor utsträckning överger bankers och låneinstituts ansökningsprocesser, så kallad onboarding.

Under 2018 övergav hela 60 procent av svenska konsumenter bankansökningar, enligt en studie från Signicat. I Storbritannien ligger samma siffra på 56 procent, vilket är en ökning från 40 procent  sedan året innan. eBoken beskriver de underliggande orsakerna till detta och vidare vad banker bör göra för att bättre möta konsumenters förväntningar framöver.

Några orsaker som tas upp i eBoken är att långa, tråkiga och ibland pappersbaserade bankapplikationer blir ett verkligt hinder för ökad lönsamhet inom finansieringsbranschen. Instantor har identifierat att bara 10 procent av kunderna föredrar pappersansökan och att 50 procent av dessa inte fullföjer sin ansökan. Parallellt kräver konsumenter – speciellt  milleniegenerationen – enklare, snabbare och onlinebaserade mobiltjänster. Instantor has sett att cirka 90 procent av kunderna föredrar onlinebaserade  ansökningar och att drygt 95 procent av dessa fullföljer sin ansökan.

Simon Edström, vd på Instantor, kommenterar:

“Genom att dela med oss av våra erfarenheter och insikter vill vi stötta vårt överliggande mål om att vidare demokratisera finansieringsbranschen. Finansieringsföretag kan, genom att läsa vår eBok, ta till sig kunskap om vad som krävs för att möta affärs- och konsumentbehov framåt, samt hur de bäst tar tillvara på kraften i AI-baserad teknik”.

Samtidigt som kundkännedom, KYC – för att motverka bedrägerier och penningtvätt – blir snävare och obligatoriska över hela världen, kräver slutkunder mer konsumentorienterade tjänster. Några av de vanligaste skälen till att kunder inte avslutar en onboarding-process är: dess längd, offline-procedurer, intrång på den egna integriteten och oklar kommunikation. Northmill, kund till Instantor uppger: “Med Instantor blev det enklare för våra kunder att bevisa sin inkomst och verfiera sin bankkontoinformation, vilket ledde till att vi kunde sänka vår kredithanteringstid från 2 timmar till 2 minuter”.

Simon Edström, vd på Instantor, fortsätter:

“Att stötta våra kunder att införa en smidig digital onboarding-process för låneansökningar är avgörande om vi ska kunna påverka deras nettoomsättning positivt. Hos europeiska kunder har vi i regel kunnat sänka onboardingtiden från 24 timmar till 15 minuter, vilket har signifikant ökat både vinsten och kundnöjdheten. Kundcase har visat på en 27 procentig ökning av nettoomsättningen”.

Visserligen spelar andra faktorer så som konsumenternas preferenser och attityd en viss roll – att man ångrar sig är till exempel i Sverige den främsta anledningen att överge en ansökan 2018. I Sverige uppgav hela 30 procent detta som huvudorsak till att inte fullfölja en ansökan. Oavsett marknad beskrivs onlinebaserade onboardingprocesser som det effektivaste sättet att motverka att kunder överger en ansökan. I samma studie, av Signicat, uppger 61 procent av de brittiska deltagarna att det var mer sannolikt att de skulle fullfölja en ansökan om hela processen varit onlinebaserad.

Läs mer här https://info.instantor.com/sign-up-get-onboarding-abandonment-ebook  

Relaterade Artiklar