Holdit fortsätter vinna marknadsandelar med strategiskt stöd av Omniarch
Hem E-HANDEL Holdit fortsätter vinna marknadsandelar med strategiskt stöd av Omniarch Digital Assessment

Holdit fortsätter vinna marknadsandelar med strategiskt stöd av Omniarch Digital Assessment

Publicerat av: Redaktionen

Omniarchs Digital Assessment hösten 2021 visade vägen för Holdits strategiska och operativa potential.

När Holdit nu stänger det andra kvartalet kan man summera en ökning om ca 100% via holdit.com jämfört med samma period föregående år.

The Omniarch Effect möjliggjordes genom en kombination av strategiska vägval och en modell med interna utvecklingsprojekt.

Projekten tog avstamp i Omniarchs digital assessment (DA) där interna DA-grupper arbetade tillsammans med Omniarchs strategiska rådgivare, vilket skapade förutsättningar att navigera synkroniserat genom hela köpresan.

Holdit.com har jämte den goda tillväxten om ca 100 procent under Q2 2022 (jämfört med Q2 2021) också ökat andelen återvunnet material i sina produkter, lanserat nya produktkategorier och påbörjat en expansion i Tyskland.

– Det har varit en intensiv vår på många vis och den setup vi har med Omniarch har visat sig vara mycket värdefull. Vi har landat många projekt och står nu starkare än någonsin tidigare, med en för ambitionsnivåerna matchande organisation, säger Pontus Lindh, vd Holdit AB.

Omniarchs Digital Assessment är ett kraftfullt och värdeskapande verktyg för e-handlare och varumärken som behöver gå igenom alla delar av den digitala affären.

En levererad DA är konkret så till den grad att kunden (Holdit i det här fallet) kan välja att implementera förbättringarna på egen hand. Här valdes Omniarch som strategiskt bollplank för att säkerställa kvalitet vid implementationen och det omfattande förändringsarbete som skett:

Holdit fortsätter vinna marknadsandelar med strategiskt stöd av Omniarch

– Med vår DA som utgångsläge och genom ett dedikerat, kommersiellt affärutvecklingsforum, utifrån “SEE THINK DO CARE”-modellen, har vi kunnat säkra samsyn av prioriteringar och framdrift av såväl strategiska som taktiska initiativ. Det är oerhört inspirerande att få vara med på ett hörn och stötta Holdit i deras tillväxtresa och se resultatet av de projekt som vi slutför. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete, säger Hans Edlund, partner på Omniarch, i en kommentar.

 

 

 

 

Relaterade Artiklar