Helpicon tänker erövra branschen för frilansare och beställare
Hem APPAR Helpicon tänker erövra branschen för frilansare och beställare

Helpicon tänker erövra branschen för frilansare och beställare

Publicerat av: Redaktionen

I ett alltmer snabbrörligt samhälle, där tiden blir en alltmer värdefull resurs, föds innovationer som svarar på vår tids mest brännande behov.

Möt Helpicon – den banbrytande appen designad för att brygga klyftan mellan de som behöver hjälp och de som kan erbjuda den.

Skapad ur insikten att det moderna livets krav ofta överstiger våra möjligheter att hantera dem, erbjuder Helpicon en lösning: en plattform där individer snabbt kan finna pålitlig assistans för sina vardagliga behov. Med en vision att expandera och anpassa sig efter kulturella nyanser i olika länder, är Helpicon inte bara en app – det är början på en global rörelse som syftar till att förenkla livet i den digitala tidsåldern.

I en exklusiv intervju med Ali Bagher, VD för Helpicon, ger vi en inblick i resan, visionen och framtidens planer för denna uppstående tjänst.
Vad var den exakta ögonblicksbilden eller händelsen som ledde till skapandet av Helpicon?

Jag hade länge gått och funderat på hur framtidens samhälle kommer att se ut. Jag och en vän satt och pratade lite om det och då kom jag på att det som kommer att vara en stor bristvara i framtiden är just “tiden”. Jag själv kände på mig att jag aldrig kunde hinna med de saker jag ville göra. Få kommer att ha tid i framtiden till de vardagliga arbetena. Man behöver snabb och pålitlig hjälp när man behöver det. Då kläcktes ideen att skapa en platform för att hjälpa alla som behöver denna funktion i sitt liv.

Hur utbildar ni och förbereder “Helpers” för att ge bästa möjliga tjänst?

Vi utbildar inte Helper. Helpers är helt fristående frilancers. Vi erbjuder en enkel och pålitlig plattform där beställare och uppdragstagare kan hitta varandra.

Vilka marknadsföringsstrategier använder ni för att nå ut till både Helpees och Helpers?

Via annonser i sociala medier och apple store/google play. Vara tillgänglig där våra målgrupper finns.

Helpicon tänker erövra branschen för frilansare och beställare

Ali Bagher, VD för Helpicon

När du expanderar internationellt, hur planerar du att anpassa appen för att vara kulturellt relevant i varje nytt land?

Vi kommer att behöva adaptera appen utifrån de olika livsvanorna och förväntningarna i varje land. Vissa tjänster är kanske mer intressanta i vissa länder jämfört med övriga. Vi behöver även ha en säker identifiering av användarna i varje land  precis som vi har bank ID i Sverige.

Vad var de största initiala utmaningarna när du utvecklade Helpicon, och hur överkom du dem?

I den första versionen hade vi bara ett interface men när vi skapade två olika interface så blev appen plötsligt mycket bättre.

Finns det några strategiska partnerskap du söker eller överväger för att förstärka Helpicons position på marknaden?

Att samarbeta med bra kända varumärken som kan se de stora möjligheterna med Helpicon  är en bra start.

Hur hanterar ni negativ feedback eller konflikter mellan Helpees och Helpers?

Vi kommer att ha en egen avdelning för eventuella klagomål mellan de olika parterna och hjälpa dem som har svårt att lösa problemen själva.

Hur har Helpicon förändrats sedan den ursprungliga idén till den version vi ser idag?

Vi har en helt ny design, två interface en för Helpee och en för Helper. Vi har en mycket bra betalningslösning och har även implementerat bank ID.

Vi utför också bakgrundskontroller för de som vill jobba med barn.

Ett år från nu, var hoppas du att Helpicon ska stå?

Då hoppas jag att vi har en stark grund i alla skandinaviska länder så vi kan därefter fokusera mer på resten av Europa.

Som en framstående entreprenör, vilka värderingar eller livserfarenheter driver dig att fortsätta och övervinna hinder?

Jag brukar alltid sätta mina mål och sen sikta mot det. Jag tänker att det viktigaste är att nå målet och då fokuserar jag och ser inte hindren längs vägen. Det gäller bara att ta sig förbi hindren och nå målet. Jag är dessutom av naturen en person utan större tålamod, så när målet är satt så gäller det att nå dit snarast möjligt.

För Helpicon gällde det att skapa den bästa appen i branschen, det tycker jag att vi har gjort med råge!

 

 

 

 

Relaterade Artiklar