Halverad andel försenade fakturabetalningar efter Klarnas satsning
Hem UNDERSÖKNING Halverad andel försenade fakturabetalningar efter Klarnas satsning

Halverad andel försenade fakturabetalningar efter Klarnas satsning

Publicerat av: Redaktionen

 I början av september meddelade Klarna att man genomför fyra stora produktförbättringar med ambitionen att sätta en ny, mer hållbar standard i kreditbranschen.

Nu presenterar företaget de första resultaten av satsningen, där man redan efter ett par månader ser mer än en halvering av andelen försenade fakturabetalningar bland svenska kunder.

Dessutom indikerar Klarnas siffror att avbetalningstiden för delbetalningsköp kommer reduceras med -20% till följd av att man tagit bort betalningsalternativet “revolverande kredit” från kassan.

I början av året påbörjade Klarna arbetet med att synliggöra kreditbranschens utmaningar genom att kartlägga den nordiska kreditmarknaden och syna rådande konsumentvillkor, samtidigt som Klarna blickade inåt och såg över den egna produktportföljen. Granskningen resulterade i att Klarna valde att genomföra fyra stora produktförändringar med det övergripande syftet att stärka konsumentskyddet och erbjuda mer hållbara betalningar och krediter. Klarna tog bort onödiga avgifter, införde fler vänliga påminnelser, fördubblade betalningstiden för fakturaköp samt tog bort krediter utan slutdatum, så kallad revolverande kredit.

Halverad andel försenade fakturabetalningar efter Klarnas satsning

Klarna Entrance 001

Det har nu gått ett par månader sedan förbättringarna genomfördes och redan nu visar Klarnas siffror på att de lett till en positiv skillnad för både konsumenter och handlare. Andelen fakturor som fick en påminnelseavgift har bland svenska kunder gått ner med hela -61%, det vill säga mer än halverats. Att allt fler kunder nu betalar sina fakturor i tid, samt har mer tid på sig att hantera sina returer, har också gett ringar på vattnet för Klarnas kundtjänst. Tidiga indikatorer har visat en minskning med -18% i andel ärenden för fakturor med 30 dagars kredittid jämfört med 14 dagar.

“När vi säger att vi sätter kundens bästa först så menar vi det. En undersökning vi gjorde tillsammans med YouGov tidigt i höstas vittnade om att de vanligaste orsakerna till en obetald faktura är korta betalningsfrister och ren glömska. Mot bakgrund av det mer än dubblade vi betaltiden och införde fler påminnelser innan förfallodatum. Målet med våra produktförbättringar var att sätta en ny, mer hållbar, standard i kreditbranschen och de här första resultaten vittnar om att vi är på god väg”, säger David Fock, global produktchef på Klarna.

Att så kallad revolverande kredit (avbetalning utan slutdatum) tagits bort från kassan har också gett goda resultat. Klarnas siffror indikerar att svenska kunder som väljer att dela upp sina köp kommer betala av köpet 20% snabbare jämfört med innan produktförbättringarna genomfördes.

“Att vi tagit bort revolverande kredit som alternativ i kassan, samt att vi tagit bort alla avgifter på samtliga delbetalningsalternativ, innebär att Klarnas produkter nu skiljer sig från de andra på marknaden. Vi vill inte att kunder tar dyra och otydliga evighetskrediter, där skulden skjuts upp med höga avgifter och räntor som konsekvens. Jag är väldigt stolt över att vi går i bräschen för detta och hoppas att fler aktörer på marknaden följer efter”, säger David Fock.

En färsk kundundersökning som Klarna gjort visar att förändringarna även påverkat Klarnas anseende bland konsumenter, där både kundernas tilltro till och uppfattning om företaget stärkts. Bland annat upplever kunder i större utsträckning att Klarna är ansvarstagande, mer transparenta och att de verkar för kundens bästa.

Även bland Klarnas anslutna handlare har produktförbättringarna tagits emot väl. I en undersökning riktad till Klarna-anslutna handlare i Norden uppgav de 282 svarande handlarna att produktförbättringarna är bra för deras kunder (genomsnittligt svar 4,4, på en skala 1-5).

“Det är generellt sett ett stort problem att många konsumenter hamnar i skuldfällor. Vi på Nordic Nest vill givetvis bidra till att motverka detta, eftersom ohållbara krediter inte ligger i linje med vårt viktigaste mål – att skapa världen bästa kundupplevelse. Jag tycker därför att det är väldigt positivt att se att Klarnas förbättringar gör faktiskt skillnad och att de underlättar för våra kunder att fatta bättre och mer hållbara köpbeslut”, säger Bank Bergström, VD för Nordic Nest.

Med syftet att skapa en transparent och faktabaserad diskussion om konsumtionslån, kommer Klarna även fortsättningsvis löpande redovisa data kopplat till påminnelseavgifter samt inkasso- och Kronofogdeärenden på sidan Wikipink. Klarna vill fortsätta arbeta för ett stärkt konsumentskydd och kommer att fullfölja det påbörjade arbetet med att belysa de stora skuldfällorna: från oändlighetskrediter till branschaktörer som använder kunddata för att marknadsföra blancolån.
 

Relaterade Artiklar