GoldBlue AB har godkänts för notering på Nordic MTF

Nordic Growth Market NGM AB har godkänt GoldBlue AB för notering på NGM Nordic MTF.

Första handelsdag är fastställd till den 21 februari 2018. GoldBlue AB (publ) kommer att handlas under kortnamnet GOLDB MTF.

GoldBlue AB är ett investmentbolag vars affärsidé är att investera i respektive genom dotterbolag driva företag verksamma inom online casinomarknaden, främst i Asien. I detta syfte sätts dotterbolag upp för varje enskild spel-/affärsverksamhet för att möjliggöra eventuell vidareförsäljning av respektive dotterbolag till tredje part. GoldBlue AB:s vision är att via dotterbolag bli en av de ledande aktörerna inom samtliga segment av den asiatiska spelsektorn online.

Läs mer om GoldBlue AB på www.goldblue.eu. På bolagets hemsida hålls tillgängligt det informationsmemorandum som har upprättats inför noteringen.

Styrelseordförande i GoldBlue AB är Rune Löderup. Verkställande direktör är Andre Rodrigues.

”Vi ser mycket fram emot noteringen på Nordic MTF och tackar NGM för en snabb hantering av ansökan. Vi vill också tacka alla våra aktieägare som har väntat med tålamod på att få GoldBlue noterat efter den övertecknade emissionen vi genomförde i december. Detta är bara början på en tillväxtresa där vi erbjuder våra ägare en ganska unik exponering mot världens snabbast växande i-gaming marknader”, säger Rune Löderup, styrelseordförande i GoldBlue AB.

”Vi välkomnar GoldBlue AB till NGM och vi ser fram emot att följa bolagets utveckling”, meddelar Roger Peleback, VD för NGM.

Bolagets rådgivare inför noteringen och Mentor är G&W Fondkommission.

Nordic MTF är NGM:s nordiska tillväxtmarknad, anpassad för att ge unga och växande bolag tillgång till kapitalmarknaden via en professionell handelsplattform och rådgivarstöd i form av anslutna Mentorer. Nordic MTF drivs i samma handelssystem som NGM:s övriga marknader och kan därmed nås av investerare via samtliga våra nordiska och internationella börsmedlemmar.