GlobalConnect förvärvar Open Universe och villafiberbestånd från Telenor i årets största svenska branschaffär
Hem NYHETER GlobalConnect förvärvar Open Universe och villafiberbestånd från Telenor Sverige i årets största svenska branschaffär

GlobalConnect förvärvar Open Universe och villafiberbestånd från Telenor Sverige i årets största svenska branschaffär

Publicerat av: Redaktionen

GlobalConnect Sverige har ingått avtal med Telenor Sverige om förvärv av Telenors kommunikationsoperatör Open Universe samt Telenor Sveriges villafibertillgångar.

Köpeskillingen uppgår till tre miljarder svenska kronor.

Totalt omfattar förvärvet cirka 200 000 portar i Open Universe samt cirka 14 000 villafiberabonnenter. GlobalConnect Sveriges befintliga konsumentkundbas ökar därmed kraftigt och uppgår efter förvärvet till totalt cirka 535 000 svenska hushåll.

Open Universe är en kommunikationsoperatör som levererar bredbandsaccess till tjänsteleverantörer samt hyr fiberinfrastruktur. Open Universe driver öppna fibernät i kommuner över hela Sverige till både flerfamiljshus och villor, i såväl eget som tredjeparts nät. Telenor Sverige har även egengrävd villafiberinfrastruktur med ca 14 000 abonnenter, som också ingår i GlobalConnect Sveriges förvärv.

– Vi kommer att bygga vidare på den stabila plattform och affär som Open Universe bedriver i dag. De partnerskap som Open Universe redan har med både kunder, stadsnät och kommuner är centrala för att kunna utveckla verksamheten. Vi ser en stor potential i att genom dessa samarbeten kunna leverera både fler och bättre tjänster, som dessutom kan komma fler till gagn. Det är ett arbetssätt som vi har mycket goda erfarenheter av sedan tidigare. Digitaliseringen av samhället är ett lagspel och vi vill vara en drivande aktör i den utvecklingen, säger Regina Donato Dahlström, VD för GlobalConnect Sverige.

Open Universe blir efter förvärvet en egen ny del av GlobalConnect Sveriges organisation och kommer att fortsätta verka i marknaden under samma organisation och varumärke som tidigare. De förvärvade villafibertillgångarna blir en del av GlobalConnect Sveriges konsumentverksamhet som går under varumärket IP-Only.

GlobalConnect förvärvar Open Universe och villafiberbestånd från Telenor i årets största svenska branschaffär– Vi kommer att fortsätta driva Open Universe precis som det är i dag med samma fokus på leverans och kundnöjdhet. Vi ska också investera i och utveckla verksamheten, inte minst för att kunna erbjuda fler företag och hushåll möjligheten till en fiberuppkoppling. Vår ambition är att Open Universe ska vara Sveriges modernaste och mest högkvalitativa kommunikationsoperatör med målet att leverera en kundupplevelse i världsklass, säger Fredrik Borg, affärsområdeschef för konsumentaffären i Sverige, Danmark och Finland hos GlobalConnect.

Transaktionen är ett led i GlobalConnects satsning mot att bli en ledande leverantör av digital infrastruktur till hushåll och företag i norra Europa. Nyckelfaktorer är fortsatta investeringar i fiberinfrastruktur och bred samverkan. Tillväxt genom förvärv är en uttalad del av bolagets strategi.

– Vi ser konsolideringen på bredbandsmarknaden som en naturlig utveckling som i slutändan kommer att skynda på samhällets digitalisering. Vi kommer därför fortsätta att se på möjliga förvärv i alla våra marknader givet att de passar vår verksamhet och kan bidra till ett ännu starkare erbjudande för våra kunder, säger Henrik Gustafsson, kommersiell- och samverkanschef för konsumentaffären hos GlobalConnect Sverige.

Förvärvet är villkorat av godkännande från Konkurrensverket och förväntas slutföras under första kvartalet 2022.

Relaterade Artiklar