Generöst med insikter när varumärkena som startat med liveshopping träffades på branschens första ”Round table talk”.
Hem E-HANDEL Generöst med insikter när varumärkena som startat med liveshopping träffades på branschens första ”runda bordet samtalet”.

Generöst med insikter när varumärkena som startat med liveshopping träffades på branschens första ”runda bordet samtalet”.

Publicerat av: Redaktionen

SHOWROOM har tagit initiativ till en branschträff för att utbyta erfarenheter och för att utveckla liveshoppingen som format.

De varumärken som närvarade vid det första runda bordet samtalet var Kjell & Co, Apotea, Himla, Akademibokhandeln, Cervera och Arken Zoo.

Den första branschträffen för företag som startat med liveshopping ägde rum på förmiddagen den 10 mars och förlängdes t o m lunch eftersom det fanns mycket att tala om.

Generöst med insikter när varumärkena som startat med liveshopping träffades på branschens första ”Round table talk”.

Kjell & Co, Apotea, Himla, Akademibokhandeln, Cervera och Arken Zoo delade med sig generöst av sin kunskap om liveshopping på SHOWROOMs första branschmöte.

”- På SHOWROOM samlar vi olika varumärkens liveshopping och shower för att förenkla och skapa värde för tittarna och vi tänker likadant när det gäller våra kunder. Genom att låta våra kunder dela sina erfarenheter och kunskap med varandra kan alla utveckla sin livshopping”, säger Zandra Lundin som är co-founder och Liveshopping-konsult på SHOWROOM.

Många frågor diskuterades på första branschträffen

På branschträffen diskutades liveshopping från alla perspektiv och bl. a. vikten av att veta syftet.

  • Vill man driva försäljning, skapa engagemang och bygga varumärket eller är det kundinsikter och kundbeteende som är det stora värdet?
  • Erfarenheterna från deltagarna skilde sig åt där en del producerat sina liveshower i mer TV-liknande miljöer medans andra använt en mobil, ett stativ och en ringlampa. Deltagarna delade öppet hur de testat sig fram med sin planering och det kreativa.
  • En insikt som många delade var att det går att skapa en ”hemma hos” och mer familjär känsla genom att använda egen personal från t ex butik och marknadsteam.
  • Det diskuterades även hur man kan arbeta med kommunikation och marknadsföring inför en live eller show, bäst använder rabatter, knyter liveshowerna till högtidsdagar och vad som är de stora skillnaderna med influencers för liveshopping-formatet jämfört med TikTok och Instagram.
Exempel på vad deltagarna tog med sig från branschträffen

Apotea startade med liveshopping under pandemin för att man ville hitta nya sätt att kommunicera och komma närmare sina kunder. Fokuset med livesändningarna är att ge sina kunder en blandning av relevanta ämnen, intressanta gäster och aktuella tips.

”- Vi ser branschträffen som ett värdefullt och kreativt forum. Ett branschöverskridande initiativ som det här ger oss både perspektiv och nya angreppsvinklar”, säger Emily Granath som är ansvarig för TV och rörlig media på Apotea.

Himla har precis startat med sin livshopping och Yvonne Finsen, E-commerce manager såg ett stort värde i att få träffa de som varit igång ett tag:

”- Jag tog med mig många insikter, t ex hur man kan använda en livesändning på produktsidan i efterhand. Jag tycker att det är fantastiskt att andra varumärken vill dela vidare idéer som går bra. Jag ser fram emot fler träffar som ger ännu fler nya insikter”.

Akademibokhandeln startade hösten 2020 för att man ville möta sina kunder digitalt. Mari Multamäki, Ansvarig för digitala kanaler medverkade på branschträffen:

”- Otroligt värdefullt att samlas tillsammans, dela erfarenheter och lära från varandra. Liveshopping är fortfarande nytt i Sverige och håller på att utvecklas. Det är kul att vi kan utvecklas tillsammans. Jag har absolut inspirerats och blivit påmind om vad andra gör som vi kan testa. Att få påminnelse om att man inte är själv och att ha nätverk att bolla med är guld värt”!

Arken Zoo startade med liveshopping i november 2021 och varvar sina sändningar med kunnig butikspersonal och influencers bl a från hundvärlden. Sofia Brusebäck, Digital Business Developer från Musti Group såg ett stort värde i att träffa kollegor från andra branscher.

”- Vi inspirerades av alla företagen vi träffade, alla jobbar ju med liveshopping på olika vis och det öppnar upp för nya tankar och sätt att arbeta på. Vi har ju tidigare haft kontakt med Kjell & Co kring detta, men nu fick vi höra mer specifikt hur de arbetar med att rekrytera nya medarbetare till liveshopping. Det är något vi tar med oss när vi ska få in nya stjärnor i Live Shopping-teamet hos oss.

Kjell & Co startade med liveshopping redan 2020 och har genomfört över 500 stycken livesändningar sedan start. Nicholas Balint är Head of Live Commerce på Kjell & Co:

”- Branschträffen har varit efterlängtad länge. Alla är vi nya på denna kanal och det är viktigt att man lär sig så mycket som möjligt. En branschträff som denna vidgar ens vyer och man inleder dialoger med människor och företag som alla vill utvecklas. Vi pratade inte bara om saker som gick bra utan även saker som inte fungerade, det var ett väldigt ärligt och öppet forum, vilket jag anser är nyckeln till framgång. Alla verkade vara enade om var den extra dimensionen e-handeln verkade få”.

SHOWROOM planerar fler ”Round table talk”

”- Vi kommer fortsätta att skapa olika typer av branschmöten där våra kunder får möjlighet att dela erfarenheter och utveckla liveshopping formatet tillsammans. Dessa branschmöten hjälper oss alla att stärka varandras content och varumärke i detta format”, säger Zandra Lundin. ”Vi kommer att bjuda in och komponera grupper med varumärken som matchar varandra för bästa utbytet”.

Relaterade Artiklar