Hem NYHETER Framtidstro hos unga trots coronakrisen – här är fem tips för ekonomin

Framtidstro hos unga trots coronakrisen – här är fem tips för ekonomin

Publicerat av: Redaktionen

Unga vuxna är bland de hårdast drabbade ekonomiskt i coronapandemin.

Framtidstro hos unga trots coronakrisen – här är fem tips för ekonomin 2

Joanna Ulfsdotter Johnsson, privatekonom på Sparbanken Skåne

Ändå är framtidstron hos unga till stora delar intakt, visar en undersökning från Novus och Sparbanken Skåne.

Exempelvis planerar var femte att köpa bostad inom de närmaste två åren. Bankens expert ger fem tips för unga vuxna för att bygga upp en robust privatekonomi i coronatider.

Under coronapandemin har arbetslösheten bland unga ökat betydligt snabbare än för befolkningen i stort.

I Skåne låg arbetslösheten på 10,9 procent i oktober, och i åldersgruppen 18-24 var den 14,6 procent. För unga har ökningen senaste året varit nästan dubbelt så hög, närmare bestämt 2,7 procentenheter upp jämfört med 1,5 procentenheter upp i Skåne totalt. Förklaringen hittas till stor del i att många unga arbetar i servicebranscher som hotell, restaurang och butikshandel som alla pressats hårt under pandemin.

På en direkt fråga om hur coronakrisen påverkat de egna ekonomiska framtidsutsikterna, svarar 23 procent av de unga skåningarna (åldersgruppen 18-29) att krisen påverkat i mycket stor eller ganska stor utsträckning. Hela 43 procent uppger att krisen påverkat deras framtidsutsikter ganska lite eller mycket lite, medan 29 procent upplever att krisen påverkat framtidsutsikterna i varken stor eller liten omfattning. Det framgår av en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Sparbanken Skåne.

– Även om fler unga än äldre ser sina utsikter förändrade i coronakrisen, så verkar det som att unga vuxna generellt tar sig igenom detta med tillförsikt. Det är trots allt positivt, att kunna se framåt mot en mer normal vardag och planera livet utifrån det. Exempelvis visar undersökningen att var femte ung vuxen i Skåne planerar att köpa bostad inom två år. Detta är givetvis något som måste planeras och förberedas, även när det är pandemi, säger Joanna Ulfsdotter Johnsson, privatekonom på Sparbanken Skåne.

Också för de som studerar är det ofta någon gång i 20-årsåldern som arbetslivet börjar på allvar. För paneldeltagarna som svarat att krisen verkligen påverkat de egna framtidsutsikterna, handlar detta i första hand om att det upplevs svårare framöver att hitta jobb, kunna köpa bostad och bygga upp en stabil privatekonomi.

– Utgångspunkten för privatekonomin är inkomsten. Det handlar alltid om att anpassa sina kostnader utifrån den. Nästa steg är att försöka stoppa undan pengar i ett sparande för framtida behov. Det kan låta enkelt, men det är grunden till en sund privatekonomi. Sedan sitter inte alla i samma situation och den som blivit av med jobbet har ett svårt läge, framförallt som ung vuxen utan ekonomisk buffert. Här är det givetvis viktigast att hitta en ny inkomst, säger Joanna Ulfsdotter Johnsson.

Ekonomens tips: Så bygger du som ung vuxen en sund privatekonomi

  • Lär dig om ekonomi, budget och försäkringar – områden som blivit extra viktiga nu under pandemin. Med rätt kunskap blir det lättare att fatta genomtänkta beslut, något som kan få betydelse för hela livet. Sedan är inte allt pengar, om du har en dröm och en plan för utbildning så håll fast vid den. Coronakrisen behöver inte direkt påverka studentekonomin, istället har krisen visat på vikten av en utbildning som kan matchas på arbetsmarknaden.
  • Vad har du för boendealternativ? Om du blir sambo för kärlekens skull eller väljer att bo kollektivt så är det något som kan inverka positivt på privatekonomin, genom att en del kostnader kan delas på två eller flera. Men tänk på att det ska vara tydligt och rättvist kring hur utgifter och ansvar fördelas i hushållet. Kolla speciellt upp försäkringarna, och var givetvis också noga med vem du väljer att dela bostad med.
  • Kom igång med ett sparande. Även ett litet månatligt sparande växer till betydande belopp över tid. Om du inte aktivt kan sätta av pengar, försök spara i kostnaderna för att frigöra medel till en buffert. I ung vuxenålder saknas inte engångsutgifter, men det är en trygghet att ha pengar ifall något oförutsett skulle inträffa. Då kan du undvika dyra snabblån och skuldfällor som riskerar bli långvariga.
  • Låt ett buffertsparande övergå i ett bostadssparande, om möjligheten finns. Coronakrisen har hittills inte inneburit någon större nedgång i prisutvecklingen på bostadsmarknaden. För att kunna låna pengar till bostadsaffären krävs en kontantinsats, ett betydande belopp som de flesta behöver spara ihop till.
  • Placera långsiktigt sparande i en sparform som ger god avkastning över tid. Efterhand kommer du att tjäna pengar på dina pengar och dra nytta av den så kallade ränta på ränta-effekten. Aktier och fonder är en bra sparform för långsiktigt sparande, men tänk på avgifterna. När börserna svänger som nu i coronatider – återknyt till målet med sparandet. Ligger målet långt fram i tiden kanske du kan acceptera lite mer risk i placeringen, för möjlighet till bättre avkastning.

Relaterade Artiklar