Framgångsrikt första halvår för Audi: Leveransrekord och starkt resultat
Hem NYHETER Framgångsrikt första halvår för Audi: Leveransrekord och starkt resultat

Framgångsrikt första halvår för Audi: Leveransrekord och starkt resultat

Publicerat av: Redaktionen

Ett starkt resultat efter sex månader: Audi-koncernen uppnådde ett framgångsrikt halvårsresultat trots den kritiska situationen med halvledartillgång. Under perioden januari till juni levererade företaget totalt 981,681 bilar och summerade det bästa första halvåret Audis historia.

Den positiva volymutvecklingen återspeglas även i det finansiella resultatet. Försäljningsintäkterna uppgick till 29,2 miljarder euro. Rörelseresultatet på 3,1 miljarder euro återspeglar den höga kundefterfrågan, en stark försäljningsinsats och fortsatt kostnadskontroll. Audi drog dessutom fördel av positiva värderingseffekter vid säkring av råmaterial. Försäljningsmarginalen på 10,7 procent ligger därför inom den strategiska målkorridoren på 9 till 11 procent. Nettokassaflödet på 5,5 miljarder euro återspeglar den finansiella styrkan inom Audi-koncernen.

  • Leveransrekord: bästa första halvåret i Audis historia med 981,681 kundleveranser
  • Försäljningsintäkter €29.2 Mrd, rörelseresultat €3.1 Mrd, försäljningsmarginal 10,7 procent, vinst före skatt €3.9 Mrd
  • Starkt nettokassaflöde: €5.5 Mrd
  • CFO Rittersberger: “Vi summerar ett framgångsrikt första halvår. Inte desto mindre kommer situationen vara fortsatt utmanande.“

“Den positiva trenden från årets början fortsatte in i juni: vi summerar ett framgångsrikt första halvår. Vår finansiella prestation visar att vi tack vare omfattande motåtgärder har hanterat utmaningarna i den globala halvledarbristen väl och kunnat dra fördel av möjligheterna i den positiva marknadsutvecklingen,” säger Jürgen Rittersberger, CFO inom AUDI AG. “De höga leveranstalen, som till och med överträffar nivåerna innan krisen, och den goda lönsamheten är en tydlig bekräftelse på kapaciteten i vårt företag och attraktiviteten i vår produktportfölj.

Globalt leveransrekord

Kundernas fortsatt stora intresse för Audis modeller ledde till leveransrekord under det första halvåret. Under perioden januari till juni levererade företaget 981,681 Audi-bilar till kunder över hela världen – en ökning med 38,8 procent jämfört med föregående år (2020: 707,225). Med 518,853 leveranser under april till juni (2020: 354,232) var perioden det starkaste kvartalet i företagets historia. På den kinesiska marknaden uppnåddes det bästa resultatet hittills med 418,749 levererade bilar under det första halvåret (+38.4 procent). Även i USA gjorde Audi sitt bästa halvår med 121,835 bilar (+59.9 procent). I Europa fanns ett motsvarande momentum med en ökning på 32,7 procent (351,588 bilar). Framförallt ökade premiummärket försäljningen av elbilar och plug-in hybrider till ca 80,000 levererade bilar, vilket var mer än dubbelt så många som motsvarande period året innan (2020: ca 36,000). Dessutom visade försäljningen av suvar och de större modellerna höga tillväxttal.

“Ökad kundefterfrågan och den framgångsrika försäljningsprestationen globalt var starka drivkrafter under det första halvåret. Vi fortsätter vår framgångsrika utveckling för att bli en ledande leverantör av hållbar premiummobilitet,”säger Hildegard Wortmann, Försäljnings- och Marknadsdirektör i AUDI AG:s ledning.

Elektrifieringsoffensiv

Elektrifieringen fortgår hos de fyra ringarna: Audi fasar stegvis ut tillverkningen av förbränningsmotorer fram till 2033, och målet är att bli koldioxidneutrala senast 2050. Den breda elektrifieringsoffensiven kommer parallellt fortsätta rullas ut. Med nya e-tron GT quattro, RS e-tron GT, Q4 e-tron och Q4 Sportback e-tron, har elbilsprogrammet utökats med ytterligare fyra modeller i år. Det betyder att Audi redan i år lanserar fler elbilar på marknaden än bilar med förbränningsmotorer. 2025 räknar företaget med att ha över 20 helt eldrivna modeller i programmet.

Försäljningsintäkterna högre än innan krisen

Under de första sex månaderna ökade Audi-koncernen försäljningsintäkterna med 42,7 procent till 29,212 miljoner euro (2020: 20,476). Jämfört med föregående år, som präglade av globala nedstängningar, ökade omsättningen under det första halvåret i alla bilsegment, tack vare en gynnsam produkt- och regionmix med upprätthållande av prisnivåer. Den höga efterfrågan på suvar hade en positiv effekt på resultatet där Q-modellerna tagits emot väl på många marknader, framförallt i USA och Kina. Resultatet för Lamborghini på 961 miljoner euro (2020: 766) var också högre än året innan.

Försäljningsmarginal inom den strategiska målkorridoren

Under det första halvåret uppnådde Audi-koncernen ett rörelseresultat på 3,113 miljoner euro (2020: -750). Försäljningsmarginalen under den första hälften ökade till 10,7 procent (2020: -3.7) och ligger därför inom den strategiska målkorridoren på 9 till 11 procent. Utöver det starka resultatet i kärnaffären och fortsatt kostnadsdisciplin, förstärktes den höga nivån på försäljningsintäkterna av positiva värderingseffekter framförallt vid råmaterialsäkring som uppgick till 0,9 miljoner euro jämfört med föregående år.

För första halvåret 2021 rapporterar Audi-koncernen ett resultat före skatt på 3,875 miljoner euro (2020: 86). Det ingående finansiella resultatet på 762 miljoner euro (2020: 836 Mio) reflekterar framförallt den starka affären i Kina. Nettokassaflödet uppgick till 5,512 miljoner euro (2020: 1,953) och visar att Audi-koncernen är finansiellt robust och välpositionerat för framtiden. Utöver hög lönsamhet och fortsatt kostnadsdisciplin, profiterade de fyra ringarna även från säsongsmässiga faktorer och effekter från det volymstarka sista kvartalet 2020.

Fortsatt försiktig optimism för helåret

För helåret 2021 förväntar sig företaget ökad efterfrågan på den globala bilmarknaden. Samtidigt finns det signaler om att månaderna framöver kommer att påverkas av den kritiska leveranssituationen för halvledare. Audi fortsätter arbeta intensivt med motåtgärder, men förväntar sig mot bakgrund av läget, inte kunna kompensera för produktionsbortfallet fullt ut under året. Audi-koncernen förväntar sig inte heller några ytterligare substantiella positiva värderingseffekter från råmaterialsäkring under andra halvåret.

De fyra ringarna har inte desto mindre en försiktigt optimistisk syn på de återstående månaderna på året. Audi-koncernen förväntar sig att leveranserna från Audi-märket och att försäljningsintäkterna blir betydligt högre än föregående år. Försäljningsmarginalen förväntas inom det planerade spannet på mellan 7 och 9 procent. Baserat på den positiva trenden från det första halvåret och med hänsyn till de högre säsongsmässiga utgifterna under det andra halvåret, justerar Audi-koncernen sin prognos för nettokassaflödet till mellan 4,5 och 5,5 miljarder euro.

1:a halvåret 2021 1:a halvåret 2020
Leveranser Audi 981 681 707 225
Försäljningsintäkter Audi-koncern, miljoner euro 29,211 20,476
Rörelseresultat Audi-koncern, miljoner euro 3,113 -750
Försäljningsmarginal Audi-koncern, procent 10,7 -3,7
Nettokassaflöde Audi-koncern, miljoner euro 5,512 1,953
Leveranser Audi 1:a halvåret 2021 1:a halvåret 2020
Totalt 981 681 707 225
Europa 351 588 265 020
– Tyskland 104 031 98 381
– UK 67 866 40 399
– Frankrike 27 961 18 539
– Italien 35 279 21 541
– Spanien 20 285 16 726
– Sverige 9 891 8 806
USA 121 835 76 210
Mexico 5 699 3 703
Brasilien 2 961 2 585
Kina inkl Hong Kong 418 749 302 512

Relaterade Artiklar