Första dag för handel i I Love Lund
Hem E-HANDEL Första dag för handel i investeringsbolaget I Love Lund

Första dag för handel i investeringsbolaget I Love Lund

Publicerat av: Redaktionen

Idag är första dag för handel i investeringsbolaget I Love Lund.

Bolaget investerar i bolag med anknytning till Lund, företrädesvis onoterade och i en tidig utvecklingsfas.

I Love Lund startades under hösten 2017 vars affärsidé är att göra det möjligt att investera lokalt i Lund.

Utöver att ha anknytning till Lund, investerar I Love Lund företrädelsevis i onoterade bolag som befinner sig i en tidig utvecklingsfas. Utöver den rena investeringsverksamheten ingår i kärnverksamheten att skapa företagsrelaterade och även mötesaktiviteter för våra aktieägare och övriga intressenter runt Bolaget. I dagsläget utgörs investeringsportföljen av över 50 bolag varav den stora merparten är onoterade. Motivet till noteringen är att skapa utökade möjligheter för allmänheten att investera i det lokala näringslivet. Vidare anses noteringen bidra med god marknadsföring av I Love Lund och underlättar eventuell framtida kapitalanskaffning.

”Att noteras på Spotlight är nästa steg i I Love Lunds utveckling. Spotlights marknadsplats kommer gynna I Love Lund att bredda vårt ägande, tillhandahålla likviditet och utöka vår tillgänglighet till regionala investerarkretsar. Vidare ses I Love Lunds notering på Spotlight som ett ypperligt och inspirerande exempel för flera av våra 50+ portföljbolag, typiskt onoterade start-ups, för sina egna storslagna ambitioner,” kommenterar Björn Englund, VD I Love Lund.

Första dag för handel i I Love Lund

”Idag inleds handeln i I Love Lund, ett spännande investeringsbolag som fokuserar på att investera i bolag med anknytning till Lund. Med noteringen skapas utökade möjligheter för allmänheten att investera i det lokala näringslivet. Välkomna till Spotlight!” säger Carl-Henrik Nordberg, Head of Listing, Spotlight.

 

 

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar