Tydligare information krävs för hållbara leveranser i e-handeln
Hem TRANSPORT-&-LOGISTIK Tydligare information krävs för hållbara leveranser i vide-handelsköp

Tydligare information krävs för hållbara leveranser i vide-handelsköp

Publicerat av: Redaktionen

Det finns behov av tydligare och mer riktad information till konsumenter om hållbara leveranser vide-handelsköp.

Trafikanalys föreslår nya åtgärder för att stödja konsumenterna i det valet.

En ökande e-handel bidrar till förändrade transportmönster, fler leveransalternativ och nya aktörer.

Den innebär också att det i stor utsträckning är konsumenter som väljer när, hur och var försändelsen ska levereras. Ofta möts en e-handlande konsument av olika leveransval som vart och ett kan lova miljömässig hållbarhet. Men det är inte alltid tydligt vad leveransalternativen egentligen innebär. I sämsta fall kan det betyda en osäkerhet som får konsumenten att inte välja miljömässigt hållbara leveransval.

– För att fler ska välja hållbara leveransval menar vi att begrepp och märkningar måste definieras och förklaras bättre för konsumenterna, säger Sara Berntsson, projektledare.

Problemet med otydlig hållbarhetsinformation har uppmärksammats av branschen själva och det pågår initiativ med en Svanenmärkning och överenskommelse om fossilfria leveranser. Trafikanalys föreslår därför, inom ramen för ett regeringsuppdrag, att information om hållbara leveransval förstärks hos företagen och att det sker, i ett första steg, på frivillig väg. Informationsinsatser behövs på följande platser:

I direkt anslutning till e-handelsköpet i webbutikens kassa. Hållbara leveransval bör rangordnas först och vara förvalda. Här bör också lättillgänglig information finnas om vad leveransvalet innebär, och information om vilken miljöpåverkan onödiga returer har.

Tydligare information krävs för hållbara leveranser i e-handelnLiknande information bör också finnas tillgänglig på e-handlares och transportörers webbplatser.

En samlad, lättillgänglig och oberoende konsumentinformation om hållbara leveransalternativ bör också finnas hos en neutral aktör, exempelvis en befintlig myndighet.

Ytterligare ett förslag består i ett regeringsuppdrag till Trafikanalys att följa upp och utvärdera branschens arbete med hållbara leveransval.

Relaterade Artiklar