Online-marknadsplatser viktiga för den cirkulära ekonomin
Hem E-HANDEL Online-marknadsplatser är viktiga för den cirkulära ekonomin

Online-marknadsplatser är viktiga för den cirkulära ekonomin

Publicerat av: Redaktionen

Vi är väl medvetna om att det är ohållbart att slösa på jordens resurser.

Ändå är det bara 8,6 procent av de material vi utvinner som återgår till ekonomin.

Att ge företag och konsumenter verktygen för att anta mer “cirkulära” metoder – minska, reparera och återvinna – är ingen enkel uppgift. Men vi kan se allt fler exempel på just detta.

Vi kan se flera trender inom den cirkulära ekonomin just nu. Konsumenterna rör sig allt mer mot konsumtionsmodeller som är mer hållbara, inte minst när det kommer till delning och uthyrning. Samtidigt blir online-marknadsplatser allt viktigare för att knyta samman säljare och köpare, och bygga mer hållbara inköpsmodeller där befintliga material kan flöda mellan olika branscher.

Online viktigt

Återvinning av avfallsmaterial och uppbyggnad av hållbara försörjningskedjor i stor skala kommer att kräva ny finansiell och teknisk infrastruktur. Där utbud och efterfrågan inte är i balans kommer online-marknadsplatser sannolikt att spela en viktig roll för att koppla samman köpare och säljare, vilket gör det möjligt att skapa hållbara inköpsmodeller.

– Företagen kan inte lyckas på egen hand. De måste gå samman för att skapa en ny struktur av sammankopplade värdekedjor”, säger Kristin Hughes, chef för cirkulär resursanvändning vid World Economic Forum.

Från att äga till att hyra

Samtidigt som industrimönstren förändras utvecklas konsumenternas beteende mot mer hållbara konsumtionsmodeller. Delning och uthyrning är två blomstrande exempel. De största marknaderna för uthyrning av kläder – USA, Storbritannien och Australien – ökade med 1 000 procent, 3 500 procent respektive 5 000 procent. Tusentals kläduthyrningsföretag använder sig av betalningsplattformen på dessa marknader, jämfört med bara en handfull för tre år sedan.

– Allt handlar om bekvämlighet och förtroende”, säger Ola Lowden, grundare av svenska Omocom, som tillhandahåller försäkringar för plattformar för delningsekonomi och uthyrning. Folk blir mer öppna för att hyra ut sina saker eftersom plattformarna gör det enkelt och hjälper till att hantera risken, förklarar han.

I och med att de ekonomiska förhållandena försämras kommer uthyrning och delning att bli ännu mer attraktivt – både som ett prisvärt alternativ till att köpa och som en inkomstkälla.

– Det är ingen tillfällighet att AirBnB grundades 2008. Under svåra ekonomiska förhållanden kommer människor att ha större incitament att hyra ut saker eller tjäna pengar på de värdefulla saker de äger, säger Ola Lowden.

Att stänga kretsloppet

Bland Stripe-användarna finns cirkulära nativa varumärken som Depop, Vinted och Fat Llama, liksom etablerade varumärken som Zara och H&M, som håller på att utvecklas från linjära modeller till mer cirkulära system.

– Den gamla modellen ger inte varumärken ett sätt att växa utan motsvarande ökning av utsläppen. Vi hjälper till att skapa nya affärsmodeller där varumärken kan sälja något vidare flera gånger och få ut mer värde ur varje produkt de tillverkar, förklarar Andy Ruben, grundare av Trove som bygger återförsäljningsplattformar för Patagonia, Lululemon och andra.

URBN, som äger varumärken som Urban Outfitters och Anthropologie, lanserade sin plattform för cirkulärt mode, Nuuly, under 2019. Nuuly kombinerar en uthyrningsplattform, som lagerhåller 300 olika märken, med en peer-to-peer-återförsäljningsmarknadsplats och som förlänger plaggens livscykel bortom uthyrning.

– De flesta konsumenter och företag vill göra det som är rätt för miljön. Det svåra är att hitta en cirkulär affärsmodell som är ekonomiskt hållbar. Vi såg att uthyrning av kläder skulle bli en större del av konsumtionen, och sedan fördubblade vi Nuulys potential genom att lansera en återförsäljningsmarknadsplats, säger Dave Hayne, teknikchef på URBN.

Konsumenterna är inte de enda som får ut värde ur begagnade föremål. Inom bilindustrin behöver mekaniker en allt större mängd dyr och specialiserad utrustning för att kunna utföra komplicerade reparationer. För att hjälpa verkstäderna att begränsa kostnaderna och arbeta mer hållbart lanserade Toyota nyligen en plattform kallad Mechacomi, som gör det möjligt att byta begagnad utrustning i stället för att samla damm.

Anledningar till optimism

Cirkulära metoder är bra både för ekonomin och för planeten – och företag och konsumenter uppmärksammar detta. World Economic Forum beräknar att övergången till mer hållbara modeller skulle kunna generera 4,5 biljoner dollar i ytterligare ekonomisk produktion fram till 2030. Men för att förverkliga den potentialen krävs omfattande förändringar av vårt sätt att producera och konsumera.

Online-marknadsplatser viktiga för den cirkulära ekonomin

– En verkligt cirkulär ekonomi kommer att vara en ekonomi där ingenting slängs och befintliga material flödar mellan olika branscher utan nästan inget avfall. Men utan ett samordnat tillvägagångssätt kommer våra ambitioner för cirkulär ekonomi att vida överstiga marknadens förmåga att hänga med, förklarar Kristin Hughes.

 

 

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar