Fintechbolaget som skapar lönsamhet för både butik och leverantör

Splitgrid är fintechbolaget vars programvara hjälper leverantörer och butiker till en bättre lönsamhet och ett tryggare betalningsflöde.

Fintechbolaget som skapar lönsamhet för både butik och leverantör 1
Jonas Forsman, CTO. Foto: Kristina A. Nebron.

Programvaran implementeras i befintligt kassasystem, automatiserar betalningen mellan butik och leverantör och analyserar försäljning och lagerstatus.

Splitgrids programvara automatiserar betalningen mellan butik och leverantör och kommunicerar enkelt med butikens kassasystem. Ett helt nytt tänk inom retail som innebär att leverantören får betalt för sina varor och att butiken enkelt slipper oönskad lagerbindning och sänker sina kostnader. Splitgrid går in som tredje part och digitaliserar de avtal som butiken och leverantören överenskommit. Avtalen reglerar hur programvaran ska fördela de medel som kommer in i butiksdatasystemet.

– När en vara säljs slussas en avtalad del av pengarna till leverantören och resterande del stannar hos butiken. Idag är systemet integrerat mot 17 kassasystem och kan implementeras på någon timme, säger Jonas Forsman, en av grundarna.

Proaktiv affärsstrateg i programvaran läser av och analyserar försäljningen dagligen och skapar rapporter som skickas automatiskt till leverantören tillsammans med betalningen. Systemet innebär att butiken får en djupare förståelse för konsumenternas efterfrågan och kan optimera sitt utbud. Samtidigt kan leverantörerna för första gången få veta vad de faktiskt har sålt och inte bara vad de har skickat en faktura på.

– I och med den löpande uppdateringen slipper båda parter missa betalningar och ett lager som inte motsvarar försäljning och efterfrågan. Ett exempel är en av våra första kunder, butiken var på fallrepet men med vår hjälp ökade man omsättningen med 20 %, istället för att tvingas lägga ner, på grund av att de proaktivt kunde optimera sitt lager utefter efterfrågan, säger Jonas.

Öppnar upp för nya samarbeten en minskad risk för leverantör och mindre likviditetsbehov för butiken möjliggör expansion och plats för fler och nya samarbeten. Det digitala nätverk som skapas med Splitgrid öppnar för nya samarbetsformer mellan leverantör och butik, en livsviktig funktion inte minst för den fysiska butikens överlevnad. Det innebär även att både butikerna och leverantörerna i Splitgrids nätverk hittar nya samarbetspartners.