Hem NYHETER Fint initiativ skall trygga handeln i Svedala

Fint initiativ skall trygga handeln i Svedala

Publicerat av: Redaktionen

En viktig åtgärd just nu är att minska ovissheten för företagare som driver butik eller annan verksamhet där kunder skall köpa.

Fint initiativ skall trygga handeln i Svedala 3Lokala företag är beroende av fysiska kunder. Att köpa något av en lokal leverantör kan vara just det som gör att lokala företag slipper gå omkull, menar vi på Företagarna Svedala. Under november kommer Företagarna Svedala att stötta våra företagsmedlemmar i den lokala handeln under julen 2020 genom att subventionera ett presentkort i utvalda butiker där invånarna köper för 200 kronor men löser in det för 300 kronor i handeln. Julkort 2020 är framtaget för att stötta den lokala handeln efter utbrottet av covid-19.

För att trygga handeln i Svedala måste företag och kommun tillsammans jobba ännu närmare för att lyckas. Några de lättnader och sänkningar i avgifter som infördes i kommunen och regionen i samband med krisen kan bli kvar under 2021?

Nu tillskjuter regeringen ännu fler miljarder till regioner och kommuner och siffror visar att kommunsektorn kommer göra stora ekonomiska överskott 2020. Det finns alltså all anledning för regioner och kommuner att ytterligare se över fortsatt sänkta avgifter för företag (hyror, tillsyn, avgifter för miljö, serveringstillstånd, vatten, avfall, renhållning, fjärrvärmenät med mera) så att vi även efter krisen kan ha kvar lokala företag som anställer och betalar skatt till välfärden.

– Jag ser fram med spänd förväntan på mottagandet av svedalaborna och våra medlemmar i den lokala handeln. I dessa tider är den lokala handeln värd allt stöd från Företagarna och lojala svedalabor, Säger Ronnie Katra, Företagarna Svedala.

Det är också centralt att regionen och kommuner fortsätter med tidigare aviserade inköp, upphandlingar och investeringar för att på så sätt stimulera de lokala företag som är beroende av kommunen som kund. Den offentliga sektorn behöver också i den mån det är möjligt dela upp de offentliga inköpen så att även mindre växande företag ges möjlighet att lägga anbud.

Fortsätt med slopade avgifter för uteserveringar och tillåt uteserveringar året runt. I flera kommuner är ungdomsarbetslösheten högre än någonsin tidigare och restaurangbranschen kan ge ungdomar en fot in på arbetsmarknaden.

Slutligen menar vi på Företagarna Svedala att kommunen behöver göra en bred översyn av den verksamhet som utförs i egen regi, för att identifiera om det finns verksamheter som istället kan utföras billigare och mer effektivt av de lokala företagen.

Relaterade Artiklar