Finländska Virtas teknologi börjar användas av en av Europas största elbilsladdningsnätverk; energijätten E.ON blir Virtas kund

Europas ledande energibolag E.ON SE och det Finland-baserade elbilsladdningsbolaget Virta Ltd har tecknat ett globalt avtal om att lansera tusentals smarta laddningsstationer åt användare av elbilar i Europa.

Kombinationen av E.ON:s utbredda närvaro på den europeiska marknaden och Virtas avancerade laddningsteknologi innebär att det nya laddningsstationsnätverket kommer att bli ett av det mest utbredda samt tätaste i Europa. Den ökade tillgängligheten och användarvänligheten kommer att göra övergången till eldriven trafik mer attraktiv för både företag och privatkunder.

E.ON:s lösningar för laddning av elbilar, drivna av Virta, har redan lanserats i Sverige, Tjeckien, Slovakien, Storbritannien och Rumänien. Före slutet av detta år kommer verksamheten även att utvidgas till Ungern, Italien, Danmark, Tyskland och Norge.

Virtas teknologi ger en lösning på den ökade sårbarheten i energinätverkets leveranssäkerhet, vilket är en följd av den växande efterfrågan av förnybara energikällor. Virtas innovativa system gör det möjligt att optimera laddningsstationernas beredskap genom att undvika toppar i energiförbrukningen och sänka kostnaderna för slutanvändare. Detta i sin tur medför att fördelarna med miljövänliga elbilar växer avsevärt.

Frank Meyer, vice VD för B2C Solutions, E-Mobility & Innovation vid E.ON säger så här: “Vårt syfte är att skapa en bättre framtid för våra kunder. Vid E-Mobility har vi möjlighet att göra detta genom att erbjuda våra privat- och företagskunder ett enkelt sätt att övergå till en hållbar, grön och eldriven trafik. Med Virta kan vi nu erbjuda det bästa och mest innovativa elbilsladdningssystemet åt våra kunder överallt i Europa.”

Företagen driver övergången till en ökad eldriven trafik men infrastrukturen för laddningspunkter spelar en stor roll i processen. Med Virtas innovativa tjänsteplattform blir övergången flexibel och möjlig att skräddarsy för olika behov. Det molnbaserade plattformen godkänner bl.a. en mängd olika betalningsmedel och har en beredskap att modifieras – t.ex. kan köpcentrum och hotell själva bestämma hur de prissätter sina laddningspunkter. Plattformen gör det även möjligt att använda vanliga laddningspunkter hemma och vid olika fastigheter i kommersiellt syfte och att förse dessa med skräddarsydda betalningssystem samt marknadsföra dem som offentliga laddningspunkter.

Elektriska fordon minskar avsevärt oljebaserade utsläpp och har därför en central roll i den globala och politiska kampen mot klimatförändring.

Jussi Palola, VD för Virta säger: “Två tredjedelar av de globala CO2 bränsleutsläppen produceras inom transport- och energisektorn. Därför har vårt samarbete en oerhörd betydelse i Europa. Den nya infrastrukturen kommer att öka användningen av eldrivna fordon och ha en positiv miljöpåverkan. Under de kommande åren kommer vi att uppleva detta i form av en högre luftkvalitet i Europa. Vi har samma syfte och ambition som E.ON, vilket är att göra smarta laddningspunkter standarden inom industrin.”