Fem trender från Retail Tech-mässan
Hem TRENDER Fem trender från Retail Tech-mässan i Kista

Fem trender från Retail Tech-mässan i Kista

Publicerat av: Redaktionen

Nyligen genomfördes Retail Tech-mässan i Kista utanför Stockholm. På plats fanns ett stort antal utställare och besökare för att diskutera det senaste inom teknik för svensk handel.

Pandemin har gjort att det finns ett stort sug för den här typen av fysiska träffar mellan de som driver utvecklingen och mycket avhandlades på mässan.

Kristina Ekhierta, Business Developer på Pricer har samlat fem trender från myllret på mässgolvet.
Trend 1 – Hela Sverige ska handla
Fem trender från Retail Tech-mässan

”Att hela landet ska leva är ett motto som återkommer med jämna mellanrum och det gäller också digitaliseringen av handeln. Allt för ofta utgår vi från storstadsregionerna och det är också där som de flesta pilotprojekt kring nya teknologier sker. Men det är inte sällan i glesbygd som det finns ett stort behov av nya typer av lösningar som adresserar exempelvis lönsamhet, öppettider och bemanning. Framöver kan det mycket väl bli så att handlare på landsbygden kommer driva de mest intressanta pilotprojekten och innovativa butikslösningarna framöver,” säger Kristina Ekhierta på Pricer.

Trend 2 – Från emojis till hyllkanter

”Allt fler digitala ytor vid hyllkanterna skapar nya möjligheter att kommunicera med kunderna. Här skulle handeln framöver mer kunna använda olika typer av språk, exempelvis symboler, för att guida kunder. Symboler skulle exempelvis kunna signalera vilka varor som passar bra ihop och varför en vara är hälsosam. Detta skulle kunna skapa mer intuitiv kommunikation som är mindre ordberoende och tillgänglig för fler, oavsett språkkunskaper,” säger Kristina Ekhierta.

Trend 3 – Applöst

”Utvecklingen går också mot allt fler alternativ när det gäller exempelvis betallösningar. På Retail Tech visades spännande nya alternativ upp där kunder kan genomföra sitt köp via en QR-kod som skannas med mobilkamerna och några enkla steg, utan appar eller annat teknikberoende. Här ser vi svenska alternativ som skulle kunna ta en disruptiv roll och förändra Point-of-sales-marknaden,” Kristina Ekhierta

Trend 4 – Skattjakt

”Det sker också ett ökat fokus mot det lustfyllda, där butiker som Normal lyfter fram skattjakts-tänket, där kunder inte vet vad de vill ha förrän det ligger framför en i butiken. Vi ser också hur allt fler butiker inom dagligvaruhandeln anammar det tänket för att bidra till ökad matinspiration,” säger Kristina Ekhierta.

Trend 5- Dynamisk prissättning

”Självklart pratas det mycket om inflationen, där stigande frakt- och varupriser tillsammans med det volatila världsläget driver upp priserna för kunder i butik. Från handlares perspektiv ökar detta behoven att snabbt kunna ändra priserna i hyllorna. Allt fler kedjor har utvecklat möjligheter att kontinuerligt samla in stora antal prisuppgifter från konkurrenter på marknaden och sedan använda det som en viktig del i prissättningsstrategin och för att kunna leva upp till olika typer lägsta pris-garantier,” avslutar Kristina Ekhierta, Business Developer på Pricer.

Relaterade Artiklar