”Felkod: #3F880001 Var god försök igen” – därför måste vi sätta tillgängligheten på agendan
Hem E-HANDEL ”Felkod: #3F880001 Var god försök igen” – därför måste vi sätta tillgängligheten på agendan

”Felkod: #3F880001 Var god försök igen” – därför måste vi sätta tillgängligheten på agendan

Publicerat av: Redaktionen

Regelbundet möts vi av avbrott i internetbanken, biljettförsäljningen eller andra typer av tjänster.

”Felkod: #3F880001 Var god försök igen” – därför måste vi sätta tillgängligheten på agendan 1

Victor Engelbrecht Dohlmann, Nordenchef, Veeam Software

För att digitaliseringen ska fortsätta utvecklas krävs att tilltron inte naggas i kanten, menar Victor Engelbrecht Dohlmann, Nordenchef på Veeam.

Ett kvarts sekel efter webbens födelse är det svårt att tänka sig ett liv i en värld som inte är digital. Fördelarna med digitalisering, och riskerna att hamna på efterkälken om man inte tar den till sig, är tydliga. Det krävs ansträngning för att garantera att den digitaliseringsberoende verksamheten inte drabbas av avbrott.

Återkommande rapporter visar att Sverige halkar efter i digitaliseringen. Enligt FN:s ICT Development Index så föll Sverige från plats 2 till plats 5 mellan 2014 och 2015, och ytterligare placeringar till år 2016 – till en sjunde plats. Enligt en rapport från Boston Consulting Group faller Sverige från plats 3 globalt år 2011 till plats 22 år 2025. Undersökningarna som visar hur Sverige förlorat sin topposition är flera.

För de svenska företag som har kommit långt i sin digitalisering innebär det enorma möjligheter till nya affärer. För oss medborgare skapar digitaliseringen också möjligheter, och gör våra liv både lättare och mer innehållsrika. Med våra mobiltelefoner kan vi snabbt navigera oss dit vi ska. Genom streamingtjänster har vi tillgång till i det närmaste oändliga mängder musik och film till en relativt låg månadskostnad. Sociala nätverk gör att vi snabbt och enkelt kan kontakta vänner eller kollegor, var och när vi så önskar.

Men digitaliseringen innebär också att vår sårbarhet ökar. Många av oss har sällan några kontanter överhuvudtaget i plånboken, vad innebär det om kortbetalningarna slutar fungera? De fasta telefonerna har ersatts av mobiltelefoner, vad gör vi då när mobilnätet slutat att fungera? Vi placerar också ut allt mer personlig information, så som exempelvis bilder och dokument online, vilket ökar riskerna för oss som medborgare.

I bästa fall är avbrott bara störande för stunden, men ju mer driftstörningar eller instabila tjänster, desto mer skadas vårt förtroende för mobiloperatören eller banken, och i förlängningen för hela digitaliseringen.

Enligt en nyligen publicerad undersökning, genomförd av undersökningsföretaget ESG på uppdrag av Veeam, kostar oplanerade avbrott på större företag 21,8 miljoner dollar per år – även om det skiljer sig åt mellan olika branscher och storlekar på företaget. Förutom de direkta kostnaderna så får avbrott ofta också konsekvenser som ibland är svåra att mäta i rena pengar. Över hälften (53 procent) oroas att det leder till minskat förtroende från kunderna, och nästan lika många (45 procent) räds skador på varumärket.

Hur kan detta undvikas och hur skapar vi ett förtroende för den fortsatta digitaliseringen? Det är frågor som alla företag och myndigheter borde undersöka närmare. Det handlar om att ha system och rutiner på plats, som undviker att vi medborgare upplever att företagets tjänster slutar att fungera.

Alternativet, om företagen inte kan nå upp till den tillgänglighet som vi vill ha, är att vi medborgare börjar fundera på att ha lite ”backup” själva. Ett par hundralappar i kontanter i plånboken den dag som kortbetalningarna inte fungerar, och en extra mobiltelefon hos en annan operatör, en extra TV inkopplad till en annan TV-operatör, en extra internetoperatör… Nej, det är nog så att vi är beroende av att systemen fungerar, och det är inte realistiskt att vi hemmavid bygger upp våra egna ”backupsystem”.

En av de främsta orsakerna till oplanerad nedtid är cyberattacker. Ett sätt att mota det är att sätta av statsbudget för att stärka cyberförsvaret och samhällets förmåga att stå emot angrepp. Men att skydda sig är inte bara statens uppgift. Företag måste själva vidta åtgärd, och som undersökningen från ESG visar så kämpar företag, även globala sådana, med backup och återställning, något som påverkar både produktion och intäkter, men också är nödvändigt för digitaliseringen på en strategisk nivå.

Digitaliseringen innebär enorma möjligheter, men vi får inte låta tilliten till den bromsa in utvecklingen, utan företagen måste se till att ha robusta system som gör att vi litar på dem. Sanningen är att IT idag misslyckas med att möta de krav som verksamheten kräver, något som borde oroa IT-beslutsfattare och särskilt de som måste stå till svars inför ledningen.

Victor Engelbrecht Dohlmann, Nordenchef, Veeam Software

Relaterade Artiklar