Exakt data för högre säkerhet. Audi varnar förare för halt väglag.
Hem LEVERANTÖRERONEPLUS Exakt data för högre säkerhet. Audi varnar förare för halt väglag.

Exakt data för högre säkerhet. Audi varnar förare för halt väglag.

Publicerat av: Redaktionen

Audi tar ännu ett steg mot säkrare och mer intelligent mobilitet.

Exakt data för högre säkerhet. Audi varnar förare för halt väglag.

They utilize the swarm intelligence of the Audi fleet, in which more than one hundred thousand cars are already gathering information globally.

Premiummärket använder sig för första gången av högprecisions s.k. swarm data för att förbättra sin car-to-X tjänst som kallas “lokal varningsinformation”.

Den nya versionen använder sig av en car-to-cloud applikation som baseras på ett nytt sätt att uppskatta friktionskoefficienten baserat på hjulspinn. Tekniken kan upptäcka minsta förändringar i vägfäste, ladda upp data till molnet för att processas och i nästan realtid varna bakomvarande förare för bl.a. isiga vägar.

  • Swarm data förbättrar car-to-X tjänst med varningsinformation
  • Audi första biltillverkare att använda lösning från svenska NIRA Dynamics
  • Ca 1.7 miljoner bilar i Volkswagen-koncernen bidrar till datainsamlingen
  • Ny metod upptäcker minsta förändringar i friktionskoefficienten
  • Gemensam utveckling av Audi med Car.Software, svenska NIRA Dynamics och HERE

Sedan 2017 har Audibilar kunnat varna varandra för olyckor, punkteringar, trafikköer, isiga vägar eller begränsad sikt. För att kunna göra det analyserar den s.k. car-to-X tjänsten “lokal varningsinformation” en mängd data. Datan omfattar ingrepp från den elektroniska stabiliseringkontrollen (ESC), regn- och ljussensor, vindrutetorkare och strålkastare, liksom nödsamtal och utlösning av airbags.

Audi tar nu nästa steg och förbättrar tjänsten med högprecisions s.k. swarm data för att göra varningen ännu snabbare och mer exakt. Märket med de fyra ringarna är den första tillverkaren som använder en patenterad lösning från det svenska företaget NIRA Dynamics AB för syftet. Utifrån denna har de två företagen tillsammans med Car.Software organization och HERE Technologies utvecklat den förbättrade varningsinformationen.

I bilen kan systemet uppskatta friktionskoefficienten mellan hjulen och vägytan baserat på hjulspinn. För att kunna göra det används signaler från chassit, så som hjulens hastighet eller accelerationsvärden. Systemet är redan permanent aktivt vid normala körsituationer och inte enbart vid de fysiska gränsområden som kräver att chassikontrollsystemet ingriper. Sensordatan är anonymiserad, både i bilen och även i molnet, som tillhandahålls av NIRA Dynamics AB, till vilka datan överförs.

Den aggregerade datan kombineras med metadata så som väderinformation och empiriska värden och överförs sedan från en NIRA-server till tjänsteleverantören HERE Technologies. Där integreras datan i HEREs platsplattform som presenterar vägnätet som en exakt tredimensionell modell.

Servrarna hos HERE sänder sedan varningsinformationen till bilarna som är i eller närmar sig området med sämre förhållanden. Föraren får därmed varningen i Audi virtual cockpit eller på tillvalet head-up display.

Exakt data för högre säkerhet. Audi varnar förare för halt väglag.

Antalet fordon en nyckel till framgång

Ju fler fordon som levererar data, ju bättre kan systemet lära, analysera och skapa kartor och därefter informera eller varna förarna beroende på situation. Det är den grundläggande principen för swarm data och swarm intelligence – ett område där Audi har byggt upp omfattande kompetens under de senaste åren. I Europa kommer mer än 1,7 miljoner fordon från Volkswagen-koncernen att kunna leverera aktuell data för varningsinformationstjänsten under 2021, och antalet kommer att öka till mer än tre miljoner under 2022. Det är en signifikant konkurrensfördel för Volkswagen-koncernen. Tjänsten finns tillgänglig i de nya modellerna från Audi, Volkswagen, SEAT, Škoda, Porsche, Bentley och Lamborghini.

Car.Software organization, ett företag inom Volkswagen-koncernen, bar huvudansvaret för utvecklingen. Projektet var utformat så att största möjliga antal förare skulle kunna dra fördel av säkerhetsfördelarna oavsett märke i gruppen. Detta är även den första kundapplikationen varifrån fordonsdata används för denna typ av banbrytande dataanalys. “Projektet för att förbättra varningssignalerna är ett bra exempel på den stora potentialen i märkesövergripande mjukvaruutveckling.

Tillsammans med andra koncernmärken och våra strategiska partners kunde vi utveckla en digital tjänst inom några få månader genom att använda vår egen mjukvarukompetens och skalfördelar” säger Thomas Müller, Head of Advanced Driving Assistance Systems (ADAS) & Automated Driving (AD) vid Car.Software organization. “Den förbättrade varningsinformationstjänsten är bara början – vi ser en stor potential för framtiden.”

Genom att använda en aktuell friktionskoefficientkarta baserad på den insamlade datan, kan kommuner optimera snöröjningstjänster i realtid och även minska miljöpåverkan genom att använda mindre vägsalt. Förarassistanssystem kan anpassa sig i förväg till vägförhållandena med ännu större precision och vägvisningen i navigationssystemen kan ta vägförhållanden i beräkning för att ge en ännu mer exakt beräkning av den förväntade ankomsttiden. I bilen kan kontrollen av hjulsläpp möjliggöra utveckling av underhållsservice för däck, till exempel genom att upptäcka slitagenivån liksom däckens prestanda.

Relaterade Artiklar