Hem NYHETER Europas detaljhandel planerar för tillväxt mitt under covid-krisen

Europas detaljhandel planerar för tillväxt mitt under covid-krisen

Publicerat av: Redaktionen

Europas detaljhandel planerar att utöka snarare än dra ner på sin verksamhet till följd av covid-19.

Europas detaljhandel planerar för tillväxt mitt under covid-krisen 2

Erik Olofsson, Nordenchef Stripe

Det visar en ny studie, Resilience in Retail, från betalningsplattformen Stripe, genomförd av Forrester. Pandemin påskyndar nu övergången till onlineekonomi. När förändringen går snabbt blir utmaningarna tydliga.

Studien omfattar 495 svarspersoner varav 221 från Europa. Den visar att europeiska företag tar sig an krisen med häpnadsväckande kraft. En tredjedel av de undersökta företagen har ökat sin försäljning. Majoriteten (57 procent) planerar att utvidga till andra länder. De prioriterar även att ge sina kunder bättre upplevelser, 56 procent ser det som ett grundläggande mål nästa år.

Detaljhandeln vill mer än växa. Branschen förstår att den måste kunna hantera marknadsförändringar så smidigt som möjligt. Efter detta händelserika år lägger nu 56 procent av företagen stor vikt vid att kunna anpassa sig snabbt. 51 procent av svarspersonerna anger att de funderar på att införa en ny affärsmodell, exempelvis en prenumerationstjänst, inom de kommande 18 månaderna.

– När pandemins ekonomiska effekter nu känns i hela Europa visar detaljhandeln imponerande motståndskraft och ser framåt, trots påtagliga hinder och utmaningar. Stripe har länge lotsat onlineföretag rätt i regelverken och vi kommer att fortsätta hjälpa dem att växa internationellt, från dag ett”, säger Erik Olofsson, Nordenchef på Stripe.

När en global kris inträffar ökar också bedrägeriförsöken. 38 procent av europeiska detaljhandlare berättar att bedrägeriförsöken ökat det senaste året. Även om SCA, (Strong Customer Authentication) som införs 2021, förbättrar möjligheten att hantera problemet säger 57 procent av svarspersonerna att deras företag högprioriterar att skydda sig mot och hantera bedrägerier.

Brist på rätt kunskap och teknik kan kosta växande företag dyrt

De flesta detaljhandlare ser internationell expansion som en utmaning. När de går in i nya globala marknader måste de klara annorlunda betalningsmetoder, lokalanpassning och komplexa regelverk. Att anpassa betalningsmetoder till lokala lösningar är en utmaning i sig, så för att lyckas på en ny marknad krävs också omfattande språksupport. Samtidigt säger 42 procent av svarspersonerna att deras förtag saknar den kompetensen. För att fungera friktionsfritt i marknader och regioner måste företagen anamma dess regler och bestämmelser. Ändå säger 44 procent av svarspersonerna att deras företag saknar lokal expertis.

Detta skadar ett företags utlandsambitioner genom lägre intäkter och högre etableringskostnader anser 31 procent. Verkställande chefer kan tveka inför internationell expansion (29 procent). Komplexa regler kan medföra böter (29 procent) och till och med helt stoppa företags planer på att nå nya marknader (33 procent). Sammantaget hotar detta Europas återhämtning och tillväxt.

Detaljhandeln förlitar sig på betalningsteknik för snabb tillväxt

Att europeiska detaljhandelsföretag satsar på tillväxt speglas också i hur de tar betalt. Deras största problem är att öka sina intäkter och vinster från mobila kanaler (26 procent) följt av att förbättra betalningar mellan länder (21 procent). Att kunna erbjuda olika betalningsalternativ rankades också högt (20 procent). Företag förväntar sig att skapa konkurrensfördelar med hjälp av tekniska betalningslösningar, som att värva fler kunder och förbättra sin covid-19-strategi. Alltså ser de implementering av nya betalningsmetoder (36%) och samla in mer kunddata (27 procent) som sina högsta prioriteringar de närmaste arton månaderna. De vill också kunna erbjuda de bästa betalningsmöjligheterna, som lojalitetsprogram, (55 procent), erbjudanden kopplade till betalkort (47 procent) och konsumentlån (45 procent).

Relaterade Artiklar