Endavas spaningar om leveranskedjor inför 2023: Ökad e-handel kräver bättre logistik-synk i alla kanaler
Hem TRENDER Endavas spaningar om leveranskedjor inför 2023: Ökad e-handel kräver ett bättre logistik-synk i alla kanaler

Endavas spaningar om leveranskedjor inför 2023: Ökad e-handel kräver ett bättre logistik-synk i alla kanaler

Publicerat av: Redaktionen

Ökad e-handel gör det viktigare med bättre synk av logistik och distribution i alla försäljningskanaler, bättre hantering av returer med artificiell intelligens (AI), dataspårning för ökad hållbarhet och ökad automatisering i lagermiljön.

Här spår Philip Carl, Nordenchef på Endava, några trender inför det kommande året.

 1. Omnikanal-logistik kommer att bli vanligare

-Med ökad e-handel är det viktigt att synkronisera logistik och distribution i alla försäljningskanaler, det kommer att vara avgörande för att kunna möta kundernas efterfrågan, vilket bör ske på en enda plattform. Företagen kommer att sträva efter att övervinna problem som till exempel äldre IT-system och dålig synlighet av inventarier, och fokusera på att påskynda digitaliseringen för att göra det lättare att dela med sig av data internt och med samarbetspartner.

2. Bättre hantering av returer

-Hantering av reklamationer, returer och hantering av omvänt flöde på ett smidigt sätt är inte bara avgörande för kundernas tillfredsställelse, utan även för kostnadsoptimering. Returer står för så mycket som 30 procent av logistikkostnader.

-För att klara av det ökande kostnadstrycket kommer organisationerna i allt högre grad att använda sig av prediktiv data och AI för att hjälpa dem att bli mer proaktiva i sin verksamhet med prognoser samtidigt som de bygger en effektivare försörjningskedja. Det stödjer i sin tur mer konsekventa och tillfredsställande kundupplevelser.

-Den viktigaste utmaningen blir att hantera den ökande komplexiteten när ytterligare datakällor läggs till och företag stöter på problem med proprietära data. Därför kommer vi troligen att se nya företag för att lösa dessa hinder inom omvänd logistik.

3. Mer hållbar försörjningskedja

-Hållbar logistik kommer att bli högre prioriterat för organisationer. Teknik och dataspårning kommer bli centralt för dessa initiativ och driva fram grönare och mer produktiv lagerhållning genom digitalisering av pappersprocesser samt genom att främja mer effektiv återanvändning av materialhanteringsutrustning. Dessutom blir det vanligare att inrätta omvända flöden för att samla in förpackningar, begagnade produkter och delar, samt för att förbättra returprocessen.

4. Robotmobilitet, automatisering och data mildrar brist på arbetskraft

Endavas spaningar om leveranskedjor inför 2023: Ökad e-handel kräver bättre logistik-synk i alla kanaler

Philip Carl

-Eftersom bristen på arbetskraft inte visar några tecken på att avta, kommer branschen att se en ökad användning av automatisering och ökad spårbarhet. Ökad spårbarhet, eller ”data lineage”, innebär att det finns en koppling/linje från färdigt analysresultat till ursprungsdata, som kombinerar datakällor från många olika håll. Hanteringen av materialflöden kommer att förändras i takt med att fler företag inför autonoma mobila robotar som kan anpassa sig till förändringar i lagermiljön.

-Fokus på databehandling och analys i realtid inom lagerhållning och försörjningskedjor kommer att ytterligare driva på digitaliseringen.

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar