Elscootrar olycksdrabbade, trots det saknar många användare försäkringsskydd
Hem NYHETER Elscootrar olycksdrabbade, trots det saknar många användare försäkringsskydd

Elscootrar olycksdrabbade, trots det saknar många användare försäkringsskydd

Publicerat av: Redaktionen

De så kallade elscootrarna blir allt fler i svenska storstäder.

Elscootrar olycksdrabbade, trots det saknar många användare försäkringsskydd 2Men samtidigt som studier indikerar att fordonen är olycksdrabbade saknar många scooteranvändare försäkringsskydd för skador man ådrar sig under färden.

Sedan hösten förra året har antalet elscootrar i Sveriges större städer ökat explosionsartat, med flera nya verksamma scooteroperatörer och tusentals fordon utplacerade på gator och torg.

Men samtidigt som fordonen tagit över stadskärnorna har frågetecken rests kring deras trafiksäkerhet. En amerikansk studie från tidigare i år visar att elscooteråkning lett till fler skador än för cyklister och fotgängare – och dessutom att olika former av riskfyllt körbeteende bland användarna (tandemåkning, åkning utan hjälm, åkning på trottoarer och gångstråk mot trafikregler) var vanligt förekommande.

Liknande indikationer kom nyligen från Norge, och på hemmaplan har P4 Malmöhus rapporterat att flera personer i Malmö sökt vård på sjukhus för fallskador där elscootrarna varit involverade.

Hemförsäkringen ser ut att gälla, men inte för egna skador

Scootrarna kommer inte med någon egen försäkring mot skador som orsakas under färden, utan här förlitar sig leverantörerna på användarnas privata försäkringar. Enligt Transportstyrelsen är elscootrarna att betrakta som cyklar så länge de har en maxhastighet på under 20 kilometer i timmen och en motoreffekt som underskrider 250 watt – och givet att de kraven är uppfyllda gäller hemförsäkringen för skador som orsakas på andra personer eller annan egendom under färden, precis som vid cykelolyckor. Om elscootern däremot går snabbare än 20 km/h täcks inga skador av försäkringen.

Oavsett hastighet och batterikapacitet ges ingen ersättning från hemförsäkringen om man ramlar med scootern och skadar sig själv, vilket vissa leverantörer låter påskina i sin kommunikation. Då krävs i stället en olycksfallsförsäkring.

– Hemförsäkringen skyddar alltså inte mot skador man själv får när man ramlar från scootern – ett skydd man exempelvis har när man åker moped. Det är viktigt att uthyrarna kommunicerar korrekt och tydligt till sina användare att det ligger till på detta sätt, och att man själv sätter sig in i vad som gäller för det fordon man hyr, säger Jenny Rudslätt, hemförsäkringsexpert på If.

Om scootrarna i stället klassats som mopeder, och om de därmed omfattats av den trafikförsäkring som krävs för vanliga motorfordon, hade även personskador täckts av försäkringen.

Flera storstadsbor skeptiska

Allmänhetens åsikt om elsparkcyklarna går också isär, enligt en ny undersökning av If. Av 3 510 tillfrågade i undersökningen sade sig 25 procent vara ganska positivt eller mycket positivt inställda till sparkcyklarnas utbredning, medan ungefär lika många (26 %) i stället uppgav sig vara ganska eller mycket negativa. Nedbrutet på enskilda län märks att många av de missnöjda hittas i scootertäta storstadsregioner, i synnerhet i Skåne och Uppsala.

Att fordonen anses ta mycket plats på trottoarer och gator var det vanligaste skälet till missnöjet bland de negativa respondenterna – men många hänvisar också till att de är rädda för att bli påkörda av dem (49 % av de negativt inställda), respektive att de är rädda att själva köra på dem när de kör bil/cykel (33 %).

Underlag:

”Elsparkcykel (såsom Voi, Lime, Tier) är ett elfordon utan trampor som får färdas i max 20 km/timme. I dagsläget finns hundratals sådana fordon utplacerade i Stockholm och Malmö för uthyrning. Är du positivt eller negativt inställd till elsparkcyklar när du möter dem på gatorna?”, uppdelat på utvalda storstadslän.

Mycket negativt Ganska negativt Varken positivt eller negativt Ganska positivt Mycket positivt Vet ej / Inget åsikt
Skåne 10 % 20 % 33 % 18 % 4 % 15 %
Stockholm 10 % 19 % 32 % 19 % 10 % 10 %
Uppsala 16 % 12 % 37 % 21 % 4 % 11 %
Västra Götaland 7 % 15 % 31 % 20 % 8 % 20 %
Riksgenomsnitt 9 % 15 % 31 % 18 % 7 % 21 %

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 21-31 mars 2019 har sammanlagt 3 510 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>