Elisabeth Eklund och Karin Roberts utsedda till externa rådgivare till det internationella konkurrensnätverket ICN
Hem NYHETER Elisabeth Eklund och Karin Roberts har blivit utsedda till externa rådgivare till det internationella konkurrensnätverket ICN

Elisabeth Eklund och Karin Roberts har blivit utsedda till externa rådgivare till det internationella konkurrensnätverket ICN

Publicerat av: Redaktionen

Två av Delphis konkurrensrättsexperter, Elisabeth Eklund och Karin Roberts, har blivit utsedda av Konkurrensverket till externa rådgivare för myndighetens deltagande i International Competition Network (ICN).

Elisabeth Eklund, partner och ansvarig för Delphis EU- och konkurrensrättsgrupp, har för sjunde året i rad blivit utsedd till en av flera externa rådgivare till arbetsgruppen för ensidiga förfaranden som arbetar med att öka förståelsen för och samsynen kring frågor både om ensidiga ageranden från företag med en dominerande ställning och rörande vertikala samarbeten.

– Jag är mycket stolt över att få fortsätta att vara del av det viktiga samarbete som ICN innebär, vilket syftar till att uppnå mer effektiva och likriktade konkurrensregler till nytta för både konsumenter och företag. Min förhoppning är att jag har mycket att bidra med från ett praktiskt perspektiv genom min långa och breda erfarenhet av dessa frågor, säger Elisabeth Eklund.

Karin Roberts, advokat specialiserad inom konkurrensrätt och regulatoriska frågor, har blivit utsedd till extern rådgivare till arbetsgruppen för effektiva arbetsmetoder som fokuserar på att identifiera och utveckla metoder för att konkurrensmyndigheter ska kunna bedriva en välfungerande tillsynsverksamhet. Gruppen arbetar också med att främja vikten av ekonomisk analys i konkurrenstillsynen.

Elisabeth Eklund och Karin Roberts utsedda till externa rådgivare till det internationella konkurrensnätverket ICN

Elisabeth Eklund och Karin Roberts

– Jag ser verkligen fram emot att vara en del av detta spännande nätverk. Jag hoppas och tror att jag med min erfarenhet ska kunna bidra till en diskussion om att öka effektiviteten i myndigheternas arbetsmetoder och öka det konstruktiva utbytet mellan myndigheter och olika marknadsaktörer. Jag värnar särskilt om en god dialog mellan myndighet och företag, effektiva verktyg, utvärdering och en pragmatisk approach, säger Karin Roberts.

ICN är ett informellt nätverk av över 100 konkurrensmyndigheter världen över med den gemensamma ambitionen att omhänderta frågor kring tillämpningen av konkurrensreglerna och konkurrenspolicyer. De externa rådgivarna består av advokater, bolagsjurister, konkurrensekonomer, akademiker, domare, med flera. Uppdraget avser perioden 2 november 2021 till 31 maj 2023.

 

Relaterade Artiklar