”E-handeln driver innovation inom tredjepartslogistik”

Ökningen av e-handeln har på kort tid ställt tredjepartslogistikbranschen inför nya utmaningar.

Martin Lennbom, affärsområdesansvarig för Orio Logistics.

Inspirerade av Amazon, Alibaba och Zalando ställer den snabbväxande e-handeln höga krav på flexibla upplägg, korta ledtider, hög servicegrad till kunder och konsumenter samt inte minst en effektiv returlogistik. Men de allra flesta e-handlare har naturligtvis inte möjlighet att bygga upp ett eget logistikmaskineri. Då är lösningen att vända sig till en tredjepartslogistiker som har de resurser och den kompetens som behövs. En av många logistikaktörer som satsar på att attrahera kunder inom e-handel är Orio Logistics med bas i Nyköping.

– E-handeln är ett spännande segment som onekligen kräver mer av oss som tredjepartslogistiker. Efterfrågan och försäljning är ofta svårbedömd samtidigt som leveransförmåga, hög leveransservice och returhantering är baskrav, säger Martin Lennbom som är affärsområdesansvarig för Orio Logistics.

Konsumenterna ställer allt högre krav

E-handelns logistikflöden består av en stor andel enstaka order och styckplock och präglas av höga krav på tillgänglighet, korta ledtider, snabbhet och en hög leveransservice. De flesta konsumenter förväntar sig också en enkel och kostnadsfri returhantering, vilket ytterligare skärper kraven på logistiken.

– Det som gör e-handeln så intressant för oss är just det faktum att man inte nöjer sig med grundläggande lagerhantering och distribution. De kräver betydligt mer av flexibilitet i arbetssätt och avtalsformer, skalbara lösningar och värdeskapande tilläggstjänster av typen kundservice, smart returhantering, export/import, effektivt styckplock och integrerade IT-lösningar som ger en god visibilitet i logistikflödet. Allt detta driver innovation och utveckling av våra processer och tjänster, förklarar Martin Lennbom.

Det han säger stöds av de undersökningar som löpande görs om e-handeln. För varje år som går ökar konsumenternas förväntningar på snabb leverans, enkla kostnadsfria returer och en stor valfrihet vad gäller leveranssätt och tilläggstjänster. Samtidigt hårdnar konkurrensen när allt fler utländska e-handlare vänder sig till den nordiska marknaden. För e-handeln är den stora utmaningen att möta kundernas höga krav och samtidigt bibehålla eller öka sina marginaler.

Skräddarsydda logistiklösningar

Orio Logistics är ett affärsområde i Orio, före detta Saab Automobile Parts. Bolaget startades som Saabs reservdelsbolag för mer än sjuttio år sedan. 2013 ersattes Saab Automobile Parts av det nya företagsnamnet Orio AB som är verksamt med dotterbolag i nio europeiska länder och i USA. 2016 bildades affärsområdet Orio Logistics.

– Genom affärsområdet Orio Logistics erbjuder vi logistiklösningar för alla verksamheter som söker efter en flexibel logistikpartner med resurser och förmåga att utveckla skräddarsydda logistiklösningar i Norden och vid behov globalt, säger Martin Lennbom och nämner att storföretag som Opel/PSA Group och Lidl samsas med Annas Pepparkakor och Sjö & Hav Outdoor Care i den moderna, automatiserade lageranläggningen strax söder om Nyköping.

– Vi har hanterat reservdelar på global bas i decennier. Den hanteringen är så komplex och mångfacetterad att de resurser och erfarenheter vi har i princip gör det möjligt att hantera vilka produkter som helst på ett effektivt sätt i vårt 73 000 kvadratmeter stora lagercenter. Den gemensamma nämnaren är kundens behov av snabbhet och hög servicegrad i kombination med hög kvalitet och effektivitet, konstaterar Martin Lennbom.