E-handel – på väg mot ett nytt svenskt exportunder?

Svenska konsumenters import av varor köpta på nätet är klart större än svenska företags e-handelsexport till utländska konsumenter.

I kombination med en snabbväxande global handel ger detta svenska retailföretag stora möjligheter att växa över gränserna.

Den svenska ”e-handelsbalansen” är negativ: under 2017 uppgick importen till omkring 13 miljarder kronor medan svenska e-handlare endast exporterade varor till ett värde av mellan 4 och 8 miljarder. Ovanstående är en av de viktiga slutsatser som dras i rapporten ”Gränslös handel – Sju framgångsfaktorer för global e-handel” som HUI Research nyligen har tagit fram på uppdrag av Handelsrådet.

Rapporten lyfter fram insikter från internationellt framgångsrika svenska e-handlare.

-Sverige är en stark exportnation och vi är duktiga på både handel och digitalisering. Ändå har vi en bit kvar innan vi blir en riktigt framstående e-handelsnation för utländska konsumenter, men det finns alla förutsättningar att ändra på det, säger Andreas Hedlund, vd för Handelsrådet.

Rapporten visar på de många fördelarna med att titta på nya marknader och att det finns olika vägar till framgång. Marknadsföring via influencers och plattformsförsäljning via Amazon är två exempel som växer alltmer i popularitet och i många fall kan fungera väl för att ta tempen på nya utlandsmarknader. Digitaliseringen har generellt krympt avstånden till den utländska konsumenten och e-handeln gör det möjligt att mäta effekten av riktade insatser på ett sätt som tidigare inte varit möjligt, vilket skapar en enorm potential för handlare som vill sälja till utlandet.

– Syftet med rapporten är att inspirera fler företag att ge sig ut i världen. Det faktum att många jättar etablerar sig i Sverige tvingar också svenska handlare att tänka om för att inte gå miste om intäktsströmmar. Många av de intervjuade företagen vittnar om att marknaden utanför Sveriges gränser är långt ifrån mättad och att fler svenska företag skulle kunna internationalisera sig, avslutar Andreas Hedlund.