Doktorander och företag i samarbete kring e-handelns utmaningar
Hem E-HANDEL Doktorander och företag i samarbete kring e-handelns utmaningar

Doktorander och företag i samarbete kring e-handelns utmaningar

Publicerat av: Redaktionen

Pulsen Retail har fått förstärkning av doktoranden Anna-Maria Petisme, som genom samarbetsprojektet INSiDR ska forska kring e-handelns utmaningar med Pulsen som bas.

Doktorander och företag i samarbete kring e-handelns utmaningar 2För Pulsen Retail innebär det en ännu större möjlighet att säkra kvalitativa lösningar som förändras i takt med omvärlden.

Forskningsprojektet INSiDR (Industrial Graduate School in Retailing) är ett samarbete mellan högskolan i Borås, Jönköpings universitet och näringslivet, med stöd av KK-stiftelsen. Projektets fokus är digital handel, och tillkom för att främja konkurrenskraften för svenska handelsföretag på den globala marknaden i samband med digitaliseringen. Den digitala omvandlingen står för många utmaningar, och för att säkerställa en fortsatt långsiktig utveckling av produkter, tjänster och partnerskap har Pulsen Retail valt att vara ett av tio bolag som deltar i projektet. Anna-Maria Petisme, en av doktoranderna i projektet, ser fram emot att jobba med Pulsen.

– Bara initiativet att vara med i projektet är en markering att man vill ligga i framkant. Att man tar sig tid att ta sig an en doktorand, det visar att man är intresserade av framtiden och vill hänga med, säger Anna-Maria Petisme.

– Forskningen jag gör ska vara knuten till verksamheten. Pulsen Retail har ett otroligt bra system, men jag kommer titta på saker som jag tror kommer gagna Pulsen och ge dem en större konkurrensfördel.

Alexander Westerling, interim-VD på Pulsen Retail, ser stora fördelar med att bolaget är kopplade till forskningsprojektet.

– Att retail-branschen fortsatt kommer genomgå snabba och stora strukturella förändringar är något vi och våra kunder ser som en intressant möjlighet. Stärkt samarbete med branschnära forskning och möjligheten att arbeta tillsammans med Anna-Maria ser vi som en viktig del i att forma framtidens handel såväl här i Sverige som utomlands, säger Alexander Westerling.

EN BRED BILD AV E-HANDELN

Pulsen Retail har specialistkompetens inom handel och affärsutveckling, och har med bland annat omnikanalslösningen Harmoney ett brett spann av kunder i olika storlek och faser. En av anledningarna till att Anna-Maria Petisme tycker att Pulsen Retail är ett intressant bolag att arbeta med är den vidvinkelbild av marknaden som erbjuds.

– Pulsen är väldigt intressanta eftersom man har väldigt vitt skilda kunder – gemensamt är retail och e-handel – men med olika utmaningar. Exempelvis Nelly och Gudrun Sjödén; den gemensamma nämnaren är kläder och främsta målgrupp är kvinnor, men i olika åldrar och attribut. Man har två olika sätt att se på leveranser, frakter och returer. Det ger en bred bild av e-handeln i stort, och därför är det intressant.

Inom näringslivet i stort finns en viss avsaknad av eftertanke menar Anna-Maria Petisme. Genom sin unika roll hoppas hon kunna vara ett beslutsstöd.

– Jag har jobbat inom näringslivet i många år, och jag har fått en känsla för att det är väldigt lite tid för reflektion. Så tror jag det är i många verksamheter – man försöker anpassa sig, och det är inte säkert att man hamnar rätt. Och därför blev jag väldigt glad när den här möjligheten gavs, att kunna få kombinera näringslivets utmaningar med att ändå ha tid för reflektionen inom akademin.

– Jag vill bidra med ett beslutsstöd, lägesanalys och framtidsvision, som jag hoppas kan vara till nytta för Pulsen. Forskningen inom e-handel och digitalisering är viktig. Jag tycker det är intressant att titta på vad man kan göra för att utveckla det på ett hållbart sätt, avslutar Anna-Maria Petisme.

Relaterade Artiklar