Digitala trender i detaljhandeln
Hem DETALJHANDEL Digitala trender i detaljhandeln

Digitala trender i detaljhandeln

Publicerat av: Redaktionen

Tillsammans med Econsultancy har Adobe släppt rapporten ”Digital Intelligence Briefing: 2018 Digital Trends in Retail”.

Digitala trender i detaljhandeln 2Rapporten sammanfattar resultaten av en undersökning bland cirka 600 chefer inom detaljhandeln på ämnet digitala trender. Här är de viktigaste insikterna:

 • Bättre kundupplevelse i samtliga kanaler är högsta prioritet
  I takt med att konsumenter allt mer förväntar sig att kunna interagera med företag var och när de själva vill, ställs höga krav på företagen att kunna tillhandahålla fullgoda kundupplevelser i samtliga kanaler. Av de tillfrågade i undersökningen uppger 25 procent att omnichannel marketing är högsta prioritet inför det kommande året – mer än något annat område just nu.
 • Datadriven marknadsföring ses som mycket viktigare än för bara ett år sedan
  Välfungerande marknadsföring i samtliga kanaler kräver data. Inför 2017 ansåg endast nio procent av chefer inom detaljhandeln att datadriven marknadsföring var det mest spännande området att investera i. Till i år har siffran mer än fördubblats, upp till 19 procent.
 • Inom en snar framtid ska den skräddarsydda marknadsföringen levereras snabbare
  Det mest spännande området att investera i de kommande tre åren uppges vara förmågan att kunna leverera personaliserade upplevelser i realtid (37 procent uppger detta).
 • Budgetar för digital marknadsföring höjs – kompetensen ett frågetecken
  Nästan tre fjärdedelar av de tillfrågade (72 procent) planerar att höja sin digitala marknadsbudget. Samtidigt uppger mindre än en tredjedel (29 procent) att det finns planer på större investeringar i digitala kunskaper och utbildning. Glappet riskerar att leda till att den digitala marknadsföringen inte kan bedrivas på ett optimalt sätt.

Relaterade Artiklar