Hem NYHETER Digital behandling för spelberoende möjliggör en snabbare hjälp tillgänglig för alla.

Digital behandling för spelberoende möjliggör en snabbare hjälp tillgänglig för alla.

Publicerat av: Redaktionen

Digital behandling för spelberoende möjliggör en snabbare hjälp tillgänglig för alla.

Digital behandling för spelberoende möjliggör en snabbare hjälp tillgänglig för alla. 2

Finn Stenwall

Under coronatider har många företag fått se över sin verksamhet och digitalisera flera flöden som tidigare varit fysiska. Detta har självfallet även öppenvårdsbehandlingen Spelfriheten fått göra vilket resulterat i att numer sköts all behandling och övriga kringliggande tjänster helt digitalt. Spelfriheten har valt att använda sig av den digitala plattformen ZOOM och skapat ett digitalt behandlingsrum där både terapeuter och klienter loggar in och påbörjar resan mot ett nytt sätt att leva utan spel enligt den behandlingsmodell Spelfriheten format under många år.

– Vi har nu flyttat över all vår behandling till en digital plattform. Det blev ett sätt att för oss att kunna hantera covid-19 problemet. Många av våra lite äldre klienter och jag själv hade nog en del fördomar mot att inte ses live, att inte kunna kramas, vilket vi alltid gjorde och allt det där småpratet före och efter behandlingssessionerna.

Nu efter att ha genomfört våra behandlingar digitalt i snart sex månader. Så kan jag konstatera att det fungerar och det fungerar bra, det fungerar till och med mycket bra. Våra klienter är lika sårbara som tidigare, lika ärliga och lika arbetsvilliga som tidigare. Det kräver dock av alla medverkande lite mer disciplin, att prata en i taget, det hela blir mera “spot on” och på det viset intensivare.

Det här är något som gynnar själva behandlingsprocessen, alla medverkande behöver luta sig lite framåt i behandlingen och ha ett mer engagerat deltagande. Den här sättet att bedriva behandling gör att gruppen inte har råd med att någon kanske inte är lika engagerad eller arbetsvillig. Alla klienter behöver vara lite mer på tårna i behandlingen. Och vad det gäller småpratet före och efter behandlingssessionerna så kompenseras det upp med att vi börjat kommunicera med alla klienter i sms grupper varje morgon och kväll. I dessa grupper reflekterar vi på morgnarna om vad vårt fokus ska ligga på under dagen och på kvällarna pratar vi om tacksamhet.

Digitaliseringen har gjort att vi numer är tillgängliga för alla spelberoende och anhöriga som är i behov av stöd, vi kan ge en snabbare hjälp direkt, exempelvis har vi redan haft klienter i behandling allt ifrån Övertorneå till Halmstad fast vi är stationerade med vår fysiska mottagning i Stockholm. Även på våra öppna kostnadsfria självhjälpsmöten ser vi en helt annan geografisk spridning, förutom deltagare från hela Sverige så har vi redan nu haft svensktalande deltagare från England, Tyskland och Finland, något som inte varit möjligt tidigare. En väldigt positiv utveckling som förhoppningsvis sprider sig vidare till andra utlandssvenskar avslutar Finn Stenwall behandlingsansvarig på Spelfriheten.

Relaterade Artiklar