Rapporten DHL Trade Growth Atlas kartlägger de viktigaste trenderna inom global handel.
Hem TRANSPORT-&-LOGISTIKDHL Rapporten DHL Trade Growth Atlas kartlägger de viktigaste trenderna inom global handel

Rapporten DHL Trade Growth Atlas kartlägger de viktigaste trenderna inom global handel

Publicerat av: Redaktionen

DHL och NYU Stern School of Business har publicerat den nya rapporten DHL Trade Growth Atlas, som kartlägger de viktigaste trenderna och utsikterna för global handel.

Rapporten täcker 173 länder och ger värdefull affärsinformation för beslutsfattare och branschledare. Den visar även den globala handelns starka motståndskraft – trots senaste världshändelser och marknadspessimism.

– Vårt mål är att DHL Trade Growth Atlas ska bli en viktig källa för att förstå och navigera förändringar i det globala handelslandskapet. Handel kommer alltid att förbli en viktig drivkraft för välstånd – som det har varit i århundraden. I den nuvarande globala affärsmiljön kan DHL hjälpa kunder att tänka om när det gäller vissa transportkedjor och göra en avvägning mellan kostnad och risk så att de är både effektiva och säkra. Som världens ledande logistikleverantör, erbjuder vi lösningar för alla logistikkrav och vi kan tillhandahålla stabila och pålitliga tjänster även i instabila marknadsmiljöer, säger John Pearson, global vd för DHL Express.

Internationell handel anses särskilt viktigt just nu på grund av dess förmåga att påskynda ekonomisk tillväxt och minska inflationen.

Viktiga punkter: tillväxt, förändringar och möjligheter

DHL Trade Growth Atlas mäter också förändringar i länders och regioners andelar av världshandeln där de viktigaste punkterna är:

  • Covid-19-pandemin har inte varit det stora bakslaget för den globala handeln som många förutsåg. Internationell varuhandel har ökat så mycket som 10 % över prepandemiska nivåer, trots betydande flaskhalsar inom utbud som begränsat ytterligare tillväxt.
  • Utsikterna för framtida handelstillväxt är fortfarande förvånansvärt positiva. På grund av kriget i Ukraina har prognoserna för handelstillväxten nedgraderats, men handeln förväntas fortfarande växa något snabbare under 2022 och 2023 än den gjorde under förra decenniet.
  • E-handelsförsäljningen blomstrade under pandemin och prognoser pekar på en fortsatt stark internationell e-handelstillväxt.
  • Nya starka handelsområden identifieras i Sydostasien och Sydasien, och handelstillväxten förväntas accelerera dramatiskt i subsahariska Afrika
  • Handelstillväxten är spridd över ett större antal länder: Kina stod för en fjärdedel av handelstillväxten de senaste åren och spås fortsätta ha den största tillväxten, men dess andel kommer sannolikt att minska med hälften, till 13 procent.
  • Vietnam, Indien och Filippinerna sticker ut i både hastigheten och omfattningen av den förväntade handelstillväxten fram till år 2026. Alla tre har potential att dra nytta av många företagsansträngningar för att diversifiera Kina-centrerade produktions- och inköpsstrategier.
  • Medan tillväxtekonomier ökade sina andelar av världshandeln från 24 till 40 procent mellan 2000 och 2012, med hälften av ökningen driven av enbart Kina, har dessa andelar knappt förändrats under det senaste decenniet.
  • Tillväxtekonomier kommer att fortsätta utvecklas genom mätningar av sammankoppling, innovation och ledande företag. De blir allt viktigare exportörer av sofistikerade tillverkade produkter och konkurrerar i allt högre grad inte bara på låga kostnader utan också på innovation och kvalitet.
Rapporten DHL Trade Growth Atlas kartlägger de viktigaste trenderna inom global handel.Global handel och dess möjligheter

DHL Trade Growth Atlas undersöker globala trender inom handelstillväxt, geografiska förändringar, mixen av produkter som handlas samt bredare förändringar i affärsmiljön. Rapporten analyserar varuhandeln över hela världen, per region, för avancerade kontra tillväxtekonomier och i 173 länder. Rapporten innehåller kortfattade sammanfattningar på en sida för vart och ett av dessa länder. De länder som omfattas utgör mer än 99 % av världshandeln, BNP och befolkningen.

– Vi har försökt identifiera de viktigaste uppgifterna om tillståndet för den globala handeln och väcka data till liv genom kartor, diagram och annat visuellt innehåll. Resultaten visar hur det fortfarande finns stora handelstillväxtmöjligheter i både avancerade och tillväxtekonomier och i regioner runt om i världen. Handelslandskapet förändras och presenterar nya utmaningar, men den här rapporten motbevisar starkt förutsägelser om en stor reträtt från global handel, säger Steven Altman, Senior Research Scholar och chef för DHL Initiative on Globalization vid NYU Sterns Center for the Future of Management.

DHL Trade Growth Atlas kompletterar den etablerade DHL Global Connectedness Index-serien. Medan DHL Trade Growth Atlas ger en mer djupdykning i global varuhandel, analyserar DHL Global Connectedness Index, som publicerats regelbundet sedan 2011, det bredare fenomenet globalisering – baserat på varuhandel och tjänster, såväl som världsomspännande kapitalflöden , människor och information. Båda rapporterna hjälper till att peka ut lovande affärsmöjligheter och stöder faktabaserade debatter om handel och globalisering.

 

 

Relaterade Artiklar