DHL Express börjar köra eldrivet
Hem E-HANDEL DHL Express börjar köra eldrivet

DHL Express börjar köra eldrivet

Publicerat av: Redaktionen

DHL Express tar tio eldrivna kurirbilar i drift som ett steg mot att ställa om fordonsflottan.

Bilarna, som laddas med terminalens egna solpaneler, ska hantera leveranser och upphämtningar i Stockholms innerstad.

Samtidigt planeras fler elfordon i Göteborg, Malmö och Örebro.

DHL Express, världens ledande leverantör av internationella expressleveranser, inför nu 10 stycken eldrivna kurirbilar i Stockholm.

– De närmaste decennierna är avgörande för kampen mot klimatförändringarna. Vi vill leda omställningen till en klimatneutral verksamhet för logistikbranschen, och en viktig åtgärd är att ställa om till allt fler eldrivna fordon, säger Peter Ervasalo, vd på DHL Express i Sverige.

De tio fordon som tas i drift i första omgången utgår från DHL Express terminal i Västberga i Stockholm. Där laddas de med el från solpaneler på terminalens tak, kompletterat med fossilfri inköpt el. Körningen blir alltså helt klimatneutral. Därmed bidrar satsningen till Deutsche Post DHL Groups övergripande mål: En helt klimatneutral verksamhet senast 2050.

– Elbilarna är ett steg i vårt arbete med att elektrifiera minst 60 procent av vår fordonsflotta till 2030. Samtidigt förbättrar vi arbetsmiljön för våra kurirer och gatumiljön i svenska städer genom välutrustade och tysta fordon, säger Michael Källbäcker, kvalitets- och miljöchef på DHL Express i Sverige.

Nästa steg är att driftsätta elbilar även vid terminalerna i Malmö, Göteborg och Örebro. Eftersom sista delen av transporten har stor påverkan på det totala utsläppet är satsningen viktig för att nå DHL:s mål om att vara klimatneutrala 2050.

Kurirbilarna som används är av typen Volkswagen E-Crafter, med en kapacitet på 10,7 kubikmeter och en räckvidd på 110 kilometer. Utöver elektriska kurirbilar använder DHL Express också elcyklar för leveranser och upphämtningar i Stockholm, Malmö och Göteborg.

Fakta: DHL:s hållbarhetsarbete
Deutsche Post DHL Group lanserade under våren 2021 en uppdaterad hållbarhetsplan. De kommande tio åren investerar koncernen sju miljarder euro, motsvarande över 70 miljarder kronor, i åtgärder för att sänka sina koldioxidutsläpp. Minskningen ska ske i linje med målen i Parisavtalet och senast 2050 ska hela koncernen vara klimatneutral.

En rad delmål ska driva arbetet framåt. Därför har DHL-koncernen bland annat anslutit sig till Science Based Targets, ett globalt initiativ som stöder företag i att sätta utsläppsmål som harmonierar med Parisavtalet.

Relaterade Artiklar