Detaljhandeln inte förberedd för ny konsumentköplag
Hem DETALJHANDEL Detaljhandeln är inte förberedd för ny konsumentköplag

Detaljhandeln är inte förberedd för ny konsumentköplag

Publicerat av: Redaktionen

Under 2022 sker de största förändringarna inom konsumenträtten på flera decennier.

En av nyheterna är att en helt ny konsumentköplag kommer börja gälla den 1 maj i år.

Detaljhandeln inte förberedd för ny konsumentköplag

Anna Ersson

Dessutom införs sanktionsavgifter på 4 procent av omsättningen och flera andra nyheter.Trots de stora nyheterna är det många företag som ännu inte har koll på de viktiga förändringarna.

”Trots att lagen snart börjar gälla är det många företag som ännu inte sett över att sina köpvillkor och rutiner uppfyller reglerna”, säger Anna Ersson, advokat på Advokatfirman Delphi och en av Delphis specialister på konsumenträtt.

Delphi har ett dedikerat team som arbetar specialiserat med konsumenträtt och hjälper företag att förbereda sig inför de nya reglerna.

Bakgrunden till den nya konsumentköplagen är EU-direktiv som syftar till att uppnå en harmoniserad marknad inom EU. Många regler kommer därför att bli samma inom hela EU, men en hel del regler kommer även fortsättningsvis skilja sig åt beroende på i vilket land som konsumenten bor i.

”Tyvärr lyckades man inte nå fullständig harmonisering inom EU, vilket vi hoppades på. Det hade underlättat för alla företag som säljer på flera marknader inom EU”, säger Anna Ersson.

De nya reglerna påverkar reklamationer

Konsumentköplagen reglerar vad som gäller när företag säljer till konsumenter och det är inte tillåtet att ha sämre villkor till sina kunder jämfört med de tvingande reglerna i lagen. Lagen gäller oavsett om försäljningen sker i fysisk butik eller online och innehåller regler som till exempel förseningar i leveransen, reklamation och kundens rätt till skadestånd. Den nya konsumentköplagen kommer ersätta den nuvarande svenska konsumentköplagen.

”Nyheterna innebär bland annat att presumtionstiden för att ett fel fanns redan vid köpet förlängs från sex månader till två år. Det innebär en stor förändring i reklamationshanteringen för många företag. Dessutom behöver företag som erbjuder olika typer av garantier se över dessa så de faktiskt innebär att konsumenten får bättre villkor än vad som följer av lagen”, säger Anna Ersson.

Helt nya regler för digitala tjänster

En annan nyhet är att digitala tjänster och digitalt innehåll, såsom streaming- och molntjänster, uttryckligen kommer att regleras. Även det som vanligtvis betraktas som ”gratistjänster” kan i vissa fall omfattas av tvingande regler om tjänsten tillhandahålls i utbyte mot användarens personuppgifter.

”Här gäller det för alla företag som tillhandahåller appar till privatpersoner att undersöka om de omfattas av tvingande konsumentregler”, säger Anna Ersson.

Sanktionsavgifter på 4 procent och flera andra nyheter

Det finns dock många företag som är måna om att följa konsumentreglerna – men sällan på grund av rädslan för sanktioner. Risken för sanktioner från myndigheter för överträdelser av konsumentreglerna har nämligen varit relativt låg. Detta vill EU-kommissionen ändra på genom att i sommar införa nya sanktionsregler på upp till 4 procent av omsättningen.

”Sanktionsavgifter på upp till 4 procent av omsättningen kommer gälla generellt för flera av konsumentreglerna. Utöver dessa regler införs även flera andra nyheter, bland annat nya regler vid rea och produktrecensioner”, säger Anna Ersson.

Anna Erssons tips för att se till att man följer de nya reglerna är att framförallt göra en juridisk granskning av sin sajt om man säljer via e-handel.

”Genom att göra en juridisk granskning av sin e-handel och göra ett testköp kan många juridiska minor undvikas. Men även köpvillkoren behöver såklart uppfylla de nya reglerna”, säger Anna Ersson.

Relaterade Artiklar