De tar plats i eXpression Future Retail Lab hösten 2021
Hem DETALJHANDEL De tar plats i eXpression Future Retail Lab hösten 2021

De tar plats i eXpression Future Retail Lab hösten 2021

Publicerat av: Redaktionen

Det står nu klart vilka 16 bolag som tar plats i den nya omgången av acceleratorprogrammet eXpression Future Retail Lab.

Programmet omfattar deltagare från Örnsköldsvik till Piteå med kranskommuner och vänder sig till nya entreprenörer och ägardrivna bolag inom handeln samt bolag i gränslandet mellan handel, besöks- och upplevelsenäringarna.

Syftet är att skapa förutsättningar att utveckla nya affärsmodeller och samverkansformer samt att öka kunskaper och skapa tillväxt.

De bolag som har antagits till programmet är en heterogen grupp av nya entreprenörer och ägardrivna bolag som sammantaget uppvisar stark drivkraft och tydliga målsättningar med sitt deltagande. De antagna bolagen är:

Den nya programomgången genomförs digitalt och analogt med basen i Umeå och startar den 31 augusti. Programomgång tre har utökats innehållsmässig med än fler aktuella och relevanta inslag. Programmet formas dels mot bakgrund av tidigare erfarenheter av att ha drivit programmet under några års tid, dels utifrån kvalitativa och kvantitativa studier av ägardrivna bolags aktuella kunskapsbehov och utmaningar.

Mot bakgrund av coronapandemin och förändrade krav på försäljningskanaler och kommunikationsstrategier intensifieras exempelvis arbetet med sociala medier. Likaså riktas ett fokus mot så kallad explorativ affärsutveckling vilket har blivit en alltmer vanligt förekommande strategi. Helt enkelt att nya affärsidéer och koncept utvecklas, lanseras, och utvärderas parallellt utan att för den skull ge avkall på hållbart företagande. Detta ställer exempelvis nya krav på organisering av arbetet.

Programmet omfattar nio månader med ytterligare tre månaders möjlighet till fortsatt affärsutveckling. Tidsaspekten är mycket viktigt då det krävs tid att skapa förutsättningar att omsätta nya kunskaper i praktik och handling.

Programmet är ett så kallat acceleratorprogram där deltagarna arbetar intensivt tillsammans med branschexperter, affärsutvecklare och forskare. Sedan programstarten 2019 stödjer eXpression Future Retail Lab även liknande satsningar runt om i Sverige genom att dela med sig av sina erfarenheter av att ha utvecklat, etablerat och genomfört ett unikt och avancerat affärsutvecklingsprogram.

– Det är med stolthet och stor förväntan vi nu antar sexton nya företag till ett starkt program med tung branschexpertis, forskningsförankring och pedagogisk precision i upplägget. Deltagarna ges individuella förutsättningar att utvecklas samtidigt som vi också nyttjar kraften i att sammanföra erfarna, modiga och drivna företagare. Vi kommer att få se prov på utmanande och explorativ utveckling likaväl som samarbeten i nya och spännande riktningar. Det är precis vad som krävs just nu inom handeln och besöksnäringen, konstaterar Annakarin Nyberg, affärsutvecklare och programansvarig för eXpression Future Retail Lab.

Programmet är en satsning vid företagsinkubatorn eXpression Umeå som genomförs med finansiering från Umeå kommun, Svensk Handel via Stiftelsen Köpmannaförbundet, Region Västerbotten och EU strukturfonder – aktörer som just nu kraftsamlar för att skapa förutsättningar för en hårt ansatt bransch. Under våren uttrycktes dock farhågan att det, just på grund av pandemin, skulle bli svårt att fylla programplatserna. Men röster från branschen gav uttryck för en motsatt bild.

– Vi har genomfört många besök och samtal med företag som uttrycker att behovet av ny kunskap, innovation och affärsutveckling just nu är större än någonsin. Samtidigt ser vi också att många bolag kämpar hårt för sin överlevnad och i en sådan situation är det naturligtvis utmanande att hela tiden ladda om, tänka nytt och blicka framåt, menar Anna Wikholm Kjellberg, affärsutvecklare vid eXpression Umeå.

Vid programstart den 31 augusti möts de antagna bolagen för första gången. Programmet ges digitalt och analogt och kan komma att justeras under programomgången beroende på coronapandemins utveckling i samhället och de riktlinjer som presenteras av Folkhälsomyndigheten.

Relaterade Artiklar