Data som bränsle för industrin — så ser framtidens smarta (och hållbara) leveranser ut
Hem LEVERANTÖRER Data som bränsle för industrin

Data som bränsle för industrin

Publicerat av: Redaktionen

Att pandemin förändrat handeln i grunden är ett faktum.

Inom praktiskt taget alla sektorer har företag sedan pandemin behövt erbjuda åtminstone delar av sina tjänster digitalt för att överleva.

Restauranger har tagit fram nya leveransmetoder, gränserna mellan butikshandel och e-handel har suddats ut och B2B-utvecklare har i allt högre grad börjat utforska nya digitala processer.

När vi nu går mot vad som kan komma att bli pandemins sluttamp, åtminstone sett till WHO:s senaste uttalande om Europa, vore det dumt att utgå från att saker kommer att återgå till “det normala”. I svallvågorna av corona är konsumenters förväntningar förändrade, och det sista företag bör göra är att blicka bakåt och blunda för det nya digitala kundbeteendet.

Vilket leder oss in på frågan om smarta leveranser. När vi ser fortsatt e-handelstillväxt — 11 procent under tredje kvartalet 2021 — ser vi också behovet av klimatsmarta lösningar växa. Regeringens uttalande om hur det ska bli enklare att välja hållbara leveranser säger mycket om den utveckling vi har framför oss, där intelligent logistik kommer att stå i fokus som ett resultat av konsumenternas nya krav och förväntningar.

Låt oss titta närmare på de trender som formar framtidens smarta leveranser:

Konsumenters beteende förändras

Data som bränsle för industrin — så ser framtidens smarta (och hållbara) leveranser utPandemins restriktionerna har gjort hemleveranser viktigare, och som ett resultat har konsumenter fått högre förväntningar på leverantörer. Vi vill att paket ska komma fram fortare och förväntar oss allt mer information under transporten på väg till vår ytterdörr. Återförsäljare som inte erbjuder track and trace-informationstjänster ligger redan långt efter. Att enbart försäkra kunder om att deras beställning kommer anlända en viss tidpunkt räcker inte längre.

Istället krävs rätt sorts verktyg och programvara som möjliggör statusuppdatering för beställningar i realtid. Återförsäljare som saknar detta kommer ha svårt att hänga med i utvecklingen vad gäller konkurrens.

Leveranser blir mer hållbara

Det är viktigare än någonsin för varumärken att kommunicera vad de står för. Konsumenter bryr sig inte längre bara om produkten i sig, utan om företaget bakom den och hur det uppträder ansvarsfullt mot människor och miljö.

Leveranstjänster är inte annorlunda i det avseendet. Vi kan redan se hypen kring dropshipping börja avta, med konsumenter som i allt högre grad efterfrågar lokalt producerade produkter. Med mer hållbara leveransmetoder ges återförsäljare möjligheten att visa sin vilja att arbeta mer hållbart, samtidigt som de minskar transportkostnader. Den sortens transparens behövs för att råda bot på infrastrukturminister Tomas Eneroths oro för e-handlarnas tillhandahållande av begränsad information om klimatpåverkan vid transporter.

Leveranser blir smartare och mer komplexa

Medan det förut sattes likhetstecken mellan bra leverans och billig leverans, finns nu betydligt fler aspekter att ta i beaktande som återförsäljare. Hållbarhet, snabbhet och leveranskvalitet väger allt tyngre. Data fungerar som bränsle för industrin; rutter optimeras allt mer för att minska både kostnader och utsläpp, och konsumenter och producenter kan samla in realtidsdata om leveransprocessen. Informationen gör det möjligt för återförsäljare att skapa skräddarsydda leveransupplevelser och därmed öka den alltjämt viktiga kundlojaliteten.

Logistikfastigheter växer och lokaliseras

Med e-handelns tillväxt kommer ökad efterfrågan av hemleveranser. Därmed skapas nya behov av  logistikfastigheter och lagerlokaler, inte minst i stadsnära lägen. Under 2021 tillkom hela 781 900 kvm logistik i Sverige, och mycket pekar mot att trenden fortsätter 2022. Inte bara i Sverige, utan över hela Europa. Sannolikt kommer detta att sänka last mile-kostnader, eftersom varor kan skickas i större kvantiteter och lagras närmare slutkonsumenten — vilket både är bra ur miljösynpunkt och kostnadseffektivt. Leveranstiderna hålls också kortare och återförsäljare kan hålla lagren fulla.

Av: John Rothmann Klit – Senior Account Executive på FarEye

 

Relaterade Artiklar