Circular Electronics Day uppmanar till ökad livslängd för elektronikprylar
Hem PRODUKTNYHETER Circular Electronics Day uppmuntrar organisationer och konsumenter att ge elektronikprylar ett längre liv

Circular Electronics Day uppmuntrar organisationer och konsumenter att ge elektronikprylar ett längre liv

Publicerat av: Redaktionen

Den 24 januari är Circular Electronics Day.

Målet med dagen är att sprida kunskap och uppmuntra organisationer och konsumenter att ge elektronikprylar ett längre liv.

Här är tre tips för att hantera elektronik på ett cirkulärt sätt.

I en linjär ekonomi används ändliga naturresurser för att tillverka elektronikprylar som ofta har en kort livslängd innan de slängs. Det leder till en rad allvarliga hållbarhetsproblem där värdefulla naturresurser utarmas och mängden giftigt elavfall växer varje år. Elavfallet hanteras ofta på ett osäkert sätt vilket leder till problem för människors hälsa och miljön.

I en cirkulär ekonomi hanteras resurser mer ansvarsfullt. När det kommer till elektronik innebär det att förlänga produkternas livslängd för att minska utvinningen av ändliga naturresurser och minimera avfall och utsläpp.
Circular Electronics Day (#circularelectronicsday) är en årlig påminnelse om att det går att göra stor skillnad för miljön och människors hälsa genom att välja rätt vid inköp, och hantera produkterna på ett bra sätt under tiden de används. Ett cirkulärt förhållningssätt kan också innebära minskade kostnader.

Här tre tips för att hantera IT-produkter och annan elektronik på ett cirkulärt sätt:

1. Förläng livslängden på produkterna.

Att använda produkterna längre är det enskilt viktigaste du kan göra för att minska miljöpåverkan. En bärbar dator genererar utsläpp av cirka 300 kilo växthusgaser under sin livstid, varav nästan 80 procent kommer från tillverkningen. Uppgradera och reparera dina produkter så att de håller längre och utnyttja andrahandsmarknaden. Om återförsäljaren har ett återtagningssystem eller om du leasar produkterna så är det bra om du skickar tillbaka de gamla produkterna så att de kan hanteras ansvarsfullt.

2. Välj hållbara produkter.

Börja gärna med att söka på andrahandsmarknaden, men om du behöver en ny produkt så välj produkter som kan användas under en längre tid. Ett enkelt sätt att göra detta är att välja produkter som har en hållbarhetscertifiering som inkluderar robusta krav och oberoende verifiering av att kraven uppfylls. Överväg att kompensera det förväntade klimatavtryck som den nya produkten kommer generera när den blir elavfall — antingen genom att återvinna en produkt med ett liknande klimatavtryck eller genom att köpa kompenseringen som en tjänst.

Circular Electronics Day uppmanar till ökad livslängd för elektronikprylar3. Refurbish, remanufacture eller återvinn!

Elektronik innehåller värdefulla resurser som kan återanvändas eller återvinnas. Om det inte går att återanvända eller sälja dina gamla produkter, använd utökat producentansvar, en elektronikåtervinnare alternativt en refurbisher/remanufacturer som hanterar produkter ansvarsfullt. Låt inte produkterna samla damm i en byrålåda och kasta dem inte i den vanliga soptunnan.

 

 

 

 

Relaterade Artiklar