CHEP får pris för VR-lösning till dagligvaruhandeln

Anställda och kunder kan se olika lösningar i en spännande virtuell butiksmiljö

Den globala logistiklösningsleveratören CHEP var en av vinnarna vid IGD:s prestigefyllda gala som nyligen genomfördes i London. Man fick pris för att man genom användande av ”Virtual Reality” (VR) skapat möjligheter för dagligvaruhandeln att hitta nya och bättre butikslösningar.

CHEP vann IGD John Sainsbury utbildning och utvecklingspris för att ha kombinerat ”Virtual Reality” med kategoristyrning. Med det nya verktyget kan detaljhandeln lära sig fördelarna och värdet av att använda företagets plattformar i butik som återanvändbara marknadsföringslösningar.

Fokus på virtuell verklighet och lösningar för transporter den sista milen [1]

– CHEPs VR-initiativ för att förbättra den så kallade sista milen är ett verkligt globalt initiativ som har skapat mervärde långt utöver de traditionella affärsgränserna och gett CHEP möjlighet att förstå sina kunder bättre, och därmed även skapa trovärdiga lösningar i samarbete med dem, säger Stuart Comer, chef för utbildning och utveckling på den brittiska stormarknadskedjan Sainsbury’s.

CHEP är experter på konsumentmarknadsföring [2] och företaget hjälper sina kunder att tillgodose konsumenternas behov. Innovation är en av hörnstenarna i CHEPs strategi för lösningar för sista milen och man fokuserar på kampanjspårning (Internet of Things), konsument- och produktuppkoppling och förstärkt verklighet (AR) [3] .

– Genom VR kan CHEP hjälpa kunderna att förbättra marknadsförings- och påfyllningsarbetet och att sälja mer. Vi tror starkt på nytänkande och samarbete för att få upp effektivitet och hållbarhet i distributionskedjorna, säger Christophe Loiseau, CHEPs vice vd med högsta ansvar för lösningar för den sista milen.

CHEP inledde sitt VR-äventyr i Spanien, när man i samarbete med VR-specialisterna New Horizons skapade en virtuell simulering för en större detaljhandelskedja. Man byggde upp en virtuell stormarknad där man genom VR-verktygets perspektiv kunde simulera och ge nya insikter om kategoristyrning för att på bästa sätt möta kundernas behov. Det visade sig vara verkningsfullt eftersom kedjan valde att genomföra förändringarna.

Efter de initiala framgångarna har CHEP valt att börja använda VR-metoden på fler ställen i Europa, USA och Kanada. I början av 2018 kommer verktyget finnas tillgängligt i Sverige.