Bublar Group förvärvar finska Augmented Reality-företaget Sayduck genom apportemission

Bublar Group, Nordens ledande noterade aktör inom AR/VR/XR-teknologi, förvärvar genom apportemission det finska AR-bolaget Sayduck, med kontor i Helsingfors och Vilnius.

Köpeskillingen är avtalad till 13,5 MSEK och erläggs i form av 3 064 424 nyemitterade aktier i Bublar Group AB, vilket motsvarar en utspädning för befintliga ägare om ca 7%. Därtill har avtalats en prestationsbaserad möjlig tilläggsköpeskilling (att erläggas i nyemitterade aktier) vilken för befintliga ägare kan leda till ytterligare utspädning om maximalt 6,5%, motsvarande 3 064 424 aktier. Sayducks aktieägare ingår lock-up-avtal på 1 år för aktierna som de nu erhåller i köpeskilling. Apportemissionen görs med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 11 april 2019.

Sayduck är en ledande aktör inom 3D Augmented Reality, och dess tekniska plattform riktar sig till den globala e-handelsmarknaden.

Plattformen gör det möjligt för e-handelsföretag att utveckla sin digitala produktportfölj till 3D och ger kunderna möjlighet att placera ut virtuella 3D-modeller av produkterna i verkliga världen med augmented reality-teknik.

Sedan 2018 har Sayduck samarbetat med Shopify Inc , en världsledande plattform för e-handel.

Sayduck är Shopifys första AR-partner och bolagets AR-tjänster marknadsförs mot Shopifys ca 800 000 e-handlare.

“Förvärvet är en del av vår strategi att erbjuda skalbar XR-teknologi. Sayduck är ett mindre bolag som har stor potential. Deras plattform bygger på den senaste augmented reality-tekniken och kan implementeras direkt i vårt erbjudande av produkter och tjänster. Nu kan vi tillhandahålla en beprövad SaaS-lösning för den snabbt växande e-handeln.”, säger Maria A Grimaldi, vd på Bublar Group.

Niklas Slotte, vd för Sayduck, “Vi är stolta att bli en del av Bublar Group. Tillsammans stärker vi vår position som det ledande nordiska bolaget inom XR-teknologin och kan nu möta den växande efterfrågan på en global marknad. 3D och Augmented Reality är nästa naturliga steg i utvecklingen för både webb och mobil-handel. Genom plattformen, ger vi e-handlare möjligheten att enkelt 3D-visualisera sina produkter gentemot konsumenterna med en förstärkt upplevelse”.

Augmented Reality-teknik inom B2B, s k Enterprise AR, växer i snabb takt och en stor del av tillväxten förväntas ske inom detaljhandeln. 100 miljoner konsumenter förväntas handla med stöd av AR online och i butik år 2020, enligt analysföretaget Gartner. 25% av den globala e- och m-handeln kommer att vara AR-anpassad år 2030 enligt Citibank.