Bottar står bakom så mycket som två tredjedelar av all trafik på internet
Hem TEKNIK & IT-LÖSNINGARSÄKERHET Bottar står bakom så mycket som två tredjedelar av all trafik på internet

Bottar står bakom så mycket som två tredjedelar av all trafik på internet

Publicerat av: Redaktionen

Bottar är datorprogram som utvecklats för att automatiskt utföra vissa kommandon – och totalt står skadliga bottar för nära fyrtio procent av internettrafiken.

Nu måste företagen bli bättre på att stoppa dem.

Bottar står bakom så mycket som två tredjedelar av all trafik på internetStudien som genomförts av IT-säkerhetsföretaget Barracuda Networks visar att e-handelsplatser och portaler är de vanligaste målen för avancerade och ihållande bottangrepp. Där framgår också att Nordamerika dominerar och står för hela 67 procent av den globala bottrafiken där merparten kommer från publika datacenter. Motsvarande siffra för Europa är drygt 22 procent, men här kommer bottrafiken i första hand från olika hostingtjänster och privata användare.

– Bottar och andra automatiseringsverktyg har tyvärr blivit ett gissel i händerna på cyberkriminella. Och vi vet sedan tidigare att skadliga bottar upplevs som det största hotet mot företagens applikationer. Den snabba övergången till distansarbete har också bidragit till den utvecklingen. Mot den bakgrunden måste företagen bli bättre på att upptäcka och stoppa bottar. Även om alla bottar inte är skadliga är det en stor andel av dem som kan utgöra ett allvarligt hot mot företaget, kommenterar Peter Gustafsson, ansvarig för Barracuda Networks i Norden.

I studien framgår även att två publika molntjänster dominerar bottrafiken – AWS och Microsoft Azure, bägge med en ungefär lika stor andel.

Relaterade Artiklar