Bosch har utvecklat intelligent barnvagn som bromsar vid fara

Bosch har utvecklat en barnvagn med ett intelligent system som genom algoritmer räknar ut och anpassar sig efter vad föräldern vill göra inom loppet av en millisekund.

Bosch eStroller System är ett elektriskt drivsystem för barnvagnar som ökar säkerheten och bekvämligheten med hjälp av ett drag- och bromsstöd.

För 9 av 10 föräldrar är bekvämlighet och säkerhet nyckelkriterier när de ska välja en ny barnvagn. Därför utvecklade Bosch en intelligent barnvagn med elektriska motorer integrerade i båda bakhjulen som både gör promenaden mer bekväm och säker. De elektriska motorerna hjälper till att föra vagnen uppåt i uppförsbackar och bromsar vagnen automatiskt om föräldern släpper handtaget.

– Vi på Bosch vill bidra med innovationslösningar som förenklar vardagen genom hela livet. Redan i livets inledande fas vill vi vara närvarande och underlätta vardagen genom intelligenta mobilitetslösningar som bidrar till ökad bekvämlighet för föräldern och ökad säkerhet för barnen, säger Stefan Hartung, ledningsgruppsledamot hos Bosch och ordförande för divisionen Mobility Solutions.