Bosch går samman med Microsoft för att skapa en mjukvaruplattform för fordonsindustrin
Hem NYHETER Bosch går samman med Microsoft för att skapa en mjukvaruplattform för fordonsindustrin

Bosch går samman med Microsoft för att skapa en mjukvaruplattform för fordonsindustrin

Publicerat av: Redaktionen

Samarbetet samlar expertis inom fordons- och molntjänster för att forma nästa generation fordonsprogramvara.

Bosch går samman med Microsoft för att skapa en mjukvaruplattform för fordonsindustrin

Mjukvaruplattformens första prototyp planeras att färdigställas i slutet av 2021.

Bosch och Microsoft går samman för utvecklingen av en mjukvaruplattform för fordon med teknologi som grundar sig på molntjänsten Microsofts Azure samt moduler från Bosch. Den nya plattformen ska säkerställa att fordons kontrollenheter och datorer kan få mjukvara under sin livstid, ett ytterligare fokus blir att i samarbete med biltillverkare anpassa nuvarande mjukvaruverktyg till plattformen.

Detta kommer i sin tur att driva innovation och minska utvecklingskostnaderna för fordonsprogramvara inom och mellan företag. För förare innebär plattformen en snabbare tillgång till nya funktioner och digitala tjänster. För Bosch och Microsoft innebär det ett utbyte av expertis mellan två världsledande företag inom sina fält. Båda företagen har som ambition att göra den nya programvaruplattformen tillgänglig för första fordonsprototyper i slutet av 2021.

— Bosch uppdaterar redan bilprogramvara till molntjänster idag. Men med den omfattande mjukvaruplattformen vill vi ytterligare ge biltillverkare möjlighet att utveckla nya funktioner och få dem på vägarna snabbare, säger Dr. Markus Heyn, ledamot i koncernledningen för Robert Bosch GmbH.

Framtiden för fordon utvecklas tillsammans
Mjukvara kommer spela en allt större roll för framtida fordonsgenerationer med trender som eldrivna fordon och automatiserad körning, utan mjukvara kommer moderna mobila tjänster vara omöjliga. Det skapar ett behov av frekventa uppgraderingar och uppdateringar av mjukvaran. Komplexiteten ökar dock i takt med säkerhetskraven för trådlösa uppdateringar, det i kombination med antalet olika modeller och serier gör det hela ännu mer utmanande.

Samarbetet kommer att kunna dra nytta av Bosch djupa förståelse av elektrisk infrastruktur, kontrollenheter och fordonsdatorer. Bosch kommer även bidra med sin expertis inom mjukvara och utvecklingsverktyg för bilar.

Nya tjänster för utvecklare 
Bosch och Microsoft planerar även att förfina redan existerande utvecklingsverktyg som gör det möjligt för biltillverkare och leverantörer att förenkla och påskynda sin egna mjukvaruutveckling, samtidigt som de anpassar sig till de unika utmaningarna som inom bilindustrin. Företagen planerar även att använda GitHubs fullt integrerade företagsplattform samt att öppna upp viktiga delar av den nya programvaruplattformen på GitHub.com, detta för att uppmuntra återanvändning av kod och delning av bästa praxis i branschen.

Relaterade Artiklar